منابع مکتوب
بزرگترین راه تبلیغ عرفانی های بدلی استفاده از منابع مکتوب...
بدلی در کشور استفاده از منابع مکتوب است این دسته... چندان آسیب زا و خطرآفرین به عبارت دیگر منابع مکتوب... و پاک کننده ها می دانند 1 آثار مکتوب شامل... و متون آموزشی است در میان مکتوبات بیشترین حجم مربوط...
کد خبر: ۱۶۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶


نگاهی به کتاب «مرجعیت موروثی»
نوظهور بودن جریان شیرازی و حساسیت موضوع استفاده از منابع... مکتوب و ارجاع مطالب کتاب به منابع کتابخانه ای دشوار... امکان ارجاع به منابع مکتوب و غیر مکتوب وجود داشته... این کتاب را کمیت پایین ارجاعات اسناد و منابع دانست...
کد خبر: ۱۵۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰


کد خبر: ۱۴۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰


کد خبر: ۱۴۱۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰


کد خبر: ۱۴۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲