نفثات روحانی
در بهائیت تعلیم احتیاج بشر به نفثات روحانی و لزوم...
نفثات روحانی و لزوم تجدید ادیان ابتدا به گونه ای... می گردد که منظور از احتیاج بشر به نفثات روح... مبنی بر نیاز بشر به نفثات روح القدس و لزوم... مشهور آفاق است و نفثات روح القدس است 5 پژوهشگر...
کد خبر: ۱۶۵۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸