نقاب شیشه ای
نشست نقد و بررسی عرفان های نوظهور با عنوان نقاب... شیشه ای در خانه فرهنگ تلاش برگزار می شود ...
فرهنگی هنری شهرداری تهران نشست نقد و بررسی عرفان های... نوظهور با عنوان نقاب شیشه ای در خانه فرهنگ تلاش... منطقه ۱۹ برگزار می شود در این نشست کارشناس برنامه... به بررسی شبه عرفان های نوظهور آسیب شناسی خرده فرهنگ...
کد خبر: ۱۶۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸