نمادهای فرقه
بدون آگاهی مردم از نماد فرقه های نوظهور انتقاد کرد...
به گزارش فرقه نیوز ایمان امینی در نشست تخصصی اداره... دسته بندی برای ریشه یابی فرقه ها و جنبش های... نوپدید تعریف شده است افزود برخی از این فرقه ها... دانشگاه­ افزود این فرقه ها در غرب ۷۰ سال قدمت...
کد خبر: ۱۶۱۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


گروه بهائیت-فرقه نیوز امروزه اخبار و اطلاعات به آسانی در... این جریانات وتفکرات جریان وفرقه ای است که بهائیت نام... این فرقه دارد اخبار وعقاید این فرقه کمتر زمینه بروز... فرقه به گوش میرسد که جای تامل دارد یکی از...
کد خبر: ۲۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


گروه بهائیت-فرقه نیوز امروزه اخبار و اطلاعات به آسانی در... این جریانات وتفکرات جریان وفرقه ای است که بهائیت نام... این فرقه دارد اخبار وعقاید این فرقه کمتر زمینه بروز... فرقه به گوش میرسد که جای تامل دارد یکی از...
کد خبر: ۲۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶