نوع دوستی
نمونه دیگری از بهاییانی است که ادعای نوع دوستی دارند...
کد خبر: ۱۶۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


محسن صالح تحلیل گر لبنانی مطرح کرد؛
نوعی پوچی و بیگانگی با دنیای اطرافشان می کنند امام... حس نوع دوستی نسبت به انسان های دیگر زندگی می...
کد خبر: ۱۵۸۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷


مهناز رئوفی (جدا شده از بهائیت):
خود پایبند نیستند که ممنوعیت تبلیغ کردن در کشور اسلامی... عناصر خود و سایر مردم ژست نوع دوستی می گیرند... انسانی و دوستی با امم به کرات در مورد عالمان...
کد خبر: ۱۴۱۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰


را به دست آورد تا بدون ایجاد هر نوع بدگمانی... راه ایجاد آشنایی و دوستی تعمیم موازین اخلاقی و تقویت... چند نوع بود عضویت فعال عضویت اعضای عالیرتبه عضویت کسانی... نشان روتاری شده است که در نوع خود قابل تأمل...
کد خبر: ۵۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶