هیات مذهبی
اختصاصی
عدم تجمع در مکان های مذهبی است که مورد تایید... این گروههای تندرو تلاش دارند تا بستن مکان های مذهبی...
کد خبر: ۱۷۰۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۵


مشترکی با شورای هیات مذهبی و اعضای جمعیت بانوان فرهخیته...
کد خبر: ۱۶۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲


و فرهنگی خود را به شکل هیات مذهبی توسعه داده... اقشار مذهبی ندارد اما بزرگان این تشکیلات در صدد هستند... با سوار شدن بر موج عقاید افراطی مذهبی در منطقه... های ایدئولوژیک و درگیری مذهبی تنها زمینه را برای تخریب...
کد خبر: ۳۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶