پناهندگی
اختصاصی
استفاده از مساله پناهندگی و راه اندازی کلیساهای ایرانیان خارج...
کد خبر: ۱۶۲۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


کد خبر: ۱۶۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


کرد و در آنجا با اقداماتی سعی در اخذ پناهندگی... در اخذ پناهندگی داشت که در این اقدام نیز با...
کد خبر: ۱۶۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


کد خبر: ۱۶۰۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶


کسانی که در کمپ های پناهندگی زندگی کردند آشناست کمپ...
اسیران این کمپ های پناهندگی را به تغییر دین و...
کد خبر: ۱۵۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۶


اختصاصی
تغییر دین اجباری به مسیحیت به بهانه پناهندگی یکی از...
بهانه پناهندگی یکی از پروژه هایی است که توسط مراکز... گرفتن پناهندگی دین خود را به مسیحیت تغییر دهند اما... قابل توجهی از این افراد پس از گرفتن پناهندگی پایبندی...
کد خبر: ۱۵۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


اختصاصی
بهانه پناهندگی به این کشورهاست ...
دین مسلمانان به مسیحیت به بهانه پناهندگی به این کشورهاست... حتی به بهانه دادن پناهندگی سعی می کنند تا مردم... به بهانه پناهندگی که توسط سران مسیحیت در جهان دنبال... مسیر پناهندگی خود را هموار نماید چرا که برخی از...
کد خبر: ۱۵۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


خارج شده و در کمپ های پناهندگی سرگردان هستند برگرفته...
کد خبر: ۱۵۸۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۶


سازمان اسلامی دانشجویان ایران در واکنش به برگزاری همایش منافقین در فرانسه:
ترکیه و پاکستان با فریب پناهندگی و کار در اروپا...
کد خبر: ۱۵۸۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۵


عبرت‌هایی که برای همیشه به یادگار ماند؛
کنند سر از پناهندگی و سرسپردگی همان کشوری درآوردند که...
کد خبر: ۱۵۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴


ورود یاسر الحبیب برای وی پناهندگی و اجازه فعالیت های...
کد خبر: ۱۵۲۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸


عزای حسین (ع) زیر تیغ جهالت و فتنه؛
انگلیسی ها رفیق شد نشان به آن نشان که پناهندگی... پناهندگی و اجازه فعالیت های مذهبی صادر کرد امری که...
کد خبر: ۱۴۵۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷


اختصاصی
کند شرط مسیحی بودن برای اخذ پناهندگی می باشد در... حقیقت وقتی برای گرفتن پناهندگی مسیحی بودن یکی از نیازهای... هر دروغ و ادعای ناروایی برای گرفتن این پناهندگی بهره... پناهندگی به کشورهای مسیحی را دارند می باشد تا جایی...
کد خبر: ۱۴۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۲


اختصاصی ؛
جنبه اعتقادی ندارد شیوه گرفتن پناهندگی توسط غیر مسلمانان در... اینکه مجوز پناهندگی کسب نمایند و برای اینکه با آنان... به برخی از موج های پناهندگی روز به روز در...
کد خبر: ۱۴۳۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۱


غیر واقعی بوده و مسلمانان تنها ناچارند برای داشتن پناهندگی...
کد خبر: ۱۴۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰


و شرایط اعطای پناهندگی در ایران بسیار راحت تر از...
کد خبر: ۱۴۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰


شدن از گناه بلکه مدرک&zwnj سازی برای اخذ پناهندگی است...
کد خبر: ۶۸۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


جوانی مدعی است زمانی شیعه بوده بعد از پناهندگی به...
بعد از پناهندگی به ترکیه با مسیحیت آشنا شده و... در امر پناهندگی و جاذبه&zwnj های دنیوی مسیحیت است که...
کد خبر: ۴۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


ای درخواست پناهندگی از انگلیس را داشته است و نه... و مجرمان جلوگیری از پناهندگی جنایتکاران و مجرمین سیاسی وغیره...
کد خبر: ۴۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


ایرانی از حربه های مختلف نظیر وعده پناهندگی در صورت...
های تبشیری برای جذب جوانان ایرانی دادن وعده پناهندگی به...
کد خبر: ۴۱۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶