کارت ملی هوشمند
در کارت ملی هوشمند و حذف گزینه سایر در بخش...
کارت هوشمند ملی در بخش انتخاب دین علاوه بر ادیان... گفت طی تذکری به عبدالرضا رحمانی فضلی خواستار بازنگری درکارت... ملی هوشمند و حذف گزینه سایر در بخش انتخاب دین... نام برای دریافت کارت هوشمند ملی در بخش انتخاب دین...
کد خبر: ۱۶۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴