11 سپتامبر
تر شده است حادثه 11 سپتامبر ایجاد داعش القاعده و...
کد خبر: ۱۶۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰


۱۱ سپتامبر در اینکه شما بیشتر درباره اسلام تحقیق کنید... گرویدم قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر هیچ شناختی از اسلام...
کد خبر: ۱۶۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰


استیو بَنِن: اعترافات یک ذهن خطرناک؛
bless america زمانی که در 2004 در پی رویدادهای 11... سپتامبر جامعه آمریکا بسیار سیاسی شده بود بَنِن مستندی به... در 2011 گفت " ما انقلاب داشتیم ما جنگ داخلی...
کد خبر: ۱۵۲۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸


زمین محسوب می شدم زمانی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد...
کد خبر: ۱۵۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


تبدیل کرده و حادثه 11 سپتامبر هم کینه و نفرت... حادثه 11 سپتامبر 2001 بهترین فرصت را به دست آوردند... را تبلیغ کردند و بعد ازحادثه 11 سپتامبر این تبلیغات... از حادثه 11س پتامبر ازسوی اف بی آی متهم شده...
کد خبر: ۱۴۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵


عزای حسین (ع) زیر تیغ جهالت و فتنه؛
سال 1143ه ق مذهب تازه ای را تاسیس کرد در... حتی امثال بن لادن بعد از حادثه 11 سپتامبر در... ائمه و 10-شبکه العقیله 11-شبکه امام صادق ع 12-شبکه جهانی...
کد خبر: ۱۴۵۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷


حوادث تروریستی 11 سپتامبر و نیز مصوبه کنگره که به... تروریستی 11 سپتامبر و نیز حمایت از گروه های تروریستی... ارتباط با دخالت در حادثه تروریستی 11 سپتامبر که 15...
کد خبر: ۱۴۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷


بقیه باز شود آنها با همین استدلال واقعه 11 سپتامبر...
کد خبر: ۱۴۲۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۱


بررسی استراتژیک نامه رهبر انقلاب در گفتگو با «حسن عباسی»؛
پس از حادثه 11 سپتامبر در مقصر دانستن مسلمانان را... سطحی کوچک تر از حادثه 11 سپتامبر عنوان کرد و... گذشت 13 سال از حادثه 11 سپتامبر مجدداً به اسم...
کد خبر: ۴۴۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 نسبت دادن هر اقدام تروریستی...
کد خبر: ۳۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


11 سپتامبر احساسات مذهبی خود را با اعلام جنگ صلیبی...
کد خبر: ۲۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


11سپتامبر بود که نسبت به دین اسلام کنجکاو شدم و... ۱۱سپتامبر بود که نسبت به دین اسلام کنجکاو شدم و...
کد خبر: ۲۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶