کلیمیان
پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم
بهائیان و کلیمیان میباشد تمام آسمان خراشهای تهران شیراز و... بهائیان و کلیمیان می چرخد شخص هویدا بهایی زاده است...
کد خبر: ۵۲۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


« انجمن کلیمیان» بود اما در واقع توسط سازمان جاسوسی... از کلیمیان ایران جهت کمک به اسرائیل بود به عنوان... با کمک انجمن کلیمیان تهران تلاش همه جانبه&zwnj ای را... چه در انجمن کلیمیان تهران آنان را تشویق به دادن...
کد خبر: ۵۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


از کلیمیان و زرتشتیان اما اینکه بهائیت در ایران از...
کد خبر: ۲۸۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


یافت زیرمجموعه انجمن کلیمیان بود اما در واقع توسط سازمان... اعانه از کلیمیان ایران جهت کمک به اسرائیل بود به... با کمک انجمن کلیمیان تهران تلاش همه جانبه ای را... چه در انجمن کلیمیان تهران آنان را تشویق به دادن...
کد خبر: ۲۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


جشن پوریم؛ رقص یهود در هولوکاست ایرانیان
توسط یهودیان اشکنازی درست می شود البته تعدادی از کلیمیان...
کد خبر: ۲۱۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶