دروغ
اختصاصی
کد خبر: ۱۶۸۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


اختصاصی
استکبار جهانی و سران غرب از هردروغی برای تخریب اسلام... علی تابنده سخن می گوید دروغی که همه شواهد بر...
کد خبر: ۱۶۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


کد خبر: ۱۶۸۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


اختصاصی
هم به دروغ از حصر تابنده سخن می گویند واقعا... تامل برانگیز است که چرا این رسانه به دروغی به... قطب دراویش را به بیمارستان باز کرده این دروغ پراکنی...
کد خبر: ۱۶۸۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


اختصاصی
گرفتند اینبار نیز دست به شایعه پراکنی و دروغ پراکنی...
کد خبر: ۱۶۸۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


اختصاصی
کد خبر: ۱۶۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


اختصاصی
کد خبر: ۱۶۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


اختصاصی
کد خبر: ۱۶۸۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


کد خبر: ۱۶۸۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


اختصاصی
با استفاده از شایعه پراکنی و دروغ گویی و نیز...
کد خبر: ۱۶۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵


اختصاصی
زده اند کمپینی که تنها با یک شایعه و دروغ...
علی تابنده قطب دراویش از دروغ بودن اعتصاب غذای ایشان... دروغ بزرگ به نام اعتصاب غذای قطب دراویش به راه...
کد خبر: ۱۶۷۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


اختصاصی
به گزارش فرقه نیوز دروغ اعتصاب غذای قطب گنابادی هنوز...
کد خبر: ۱۶۷۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


اختصاصی
قرائن از دروغ بودن شایعه اعتصاب غذای قطب دراویش حکایت...
کد خبر: ۱۶۷۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


اختصاصی
فقرا مراقب این دروغها باشند که برخی با اهداف...
در این کلیپ ثابتعلی شاه به دروغ بودن این شایعه...
کد خبر: ۱۶۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


اختصاصی
تندرو دامن زدن و پخش شایعات و دروغ هایی است...
کد خبر: ۱۶۷۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


اختصاصی
مورد اعتماد ایشان به دروغ بودن آن اذعان شده است...
کد خبر: ۱۶۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


اختصاصی
بی تردید این دروغگویی ها اهداف شوم این رسانه ها...
اما همه شواهد و مدارک حاکی از دروغ بودن این... در این مصاحبه فرزند ایشان به دروغ بودن این ادعا... اشاره نموده است بی تردید این دروغگویی ها اهداف شوم...
کد خبر: ۱۶۷۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


اختصاص
کد خبر: ۱۶۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


اختصاصی
بی تردید این رسانه ها از این دروغ گویی ها...
اسلامی و وابسته به وهابیت به دروغ از اعتصاب غذا... از این دروغ گویی ها هدفی جز اتهام حقوق بشری...
کد خبر: ۱۶۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


کد خبر: ۱۶۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹