مدعیان دروغین
از مدعیان دروغین تشخیص دهیم هم چنین گواهی پیامبران پیشین...
واقعی را از مدعیان دروغین تشخیص دهیم هم چنین گواهی...
کد خبر: ۲۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


به گزارش فرقه نیوز مدعیان مهدویت ادعاهای مشابهی مطرح کرده... نبوده و مانند دیگر مدعیان دروغین چون علی محمد باب...
کد خبر: ۲۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


"نگاهی گذرا بر مخالفت افراطی انجمن حجتیه با عرفان و فلسفه"
فریبی مدعیان دروغین بنا شده است از بزرگترین آفات جوامع...
های نوظهور که برپایه ی عوام فریبی مدعیان دروغین بنا... در مبارزه با مدعیان دروغین معنویت همواره رشد و ارتقای...
کد خبر: ۲۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


کتابی را با عنوان مهدیان دروغین نوشته و منتشر کرده... از مدعیان دروغین مهدویت دنبال کرده اند امروز بستر تبلیغات...
کد خبر: ۱۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


همچنان با تلاشی خستگی ناپذیر دست از مبارزه با مدعیان... دروغین ارشاد و مسند نشینان نارست درویشی و بدعت ها...
کد خبر: ۱۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


مدعیان دروغین بی سابقه بوده است ...
کد خبر: ۱۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


کد خبر: ۱۲۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶