مسیحی سازی از طریق جلسات انجمن معتادان گمنام (NA)/بخش اول

مسیحی سازی از طریق جلسات انجمن معتادان گمنام (NA)/بخش اول

معتادان به مواد مخدر یکی از مهمترین و جدی ترین گروه هایی هستند که به نظر می رسد مراکز تبلیغی مسیحی برای آنها برنامه کوتاه مدت و بلند مدت دارند.
یادبود اغتشاشات و آشوب ها در رسانه های مسیحیت صهیونیستی به بهانه کریسمس!

یادبود اغتشاشات و آشوب ها در رسانه های مسیحیت صهیونیستی به بهانه کریسمس!

این روزها و به بهانه کریسمس و جشن های سال نو میلادی رسانه های مسیحیت صهیونیستی دست به کار شده و تلاش می کنند یاد و خاطره اغتشاشات را زنده نگه داشته و به نوعی دوباره به آن دامن بزنند.
آمریکا رئیس هیات مدیره انجمن آشوریان تهران را تروریست خواند!

آمریکا رئیس هیات مدیره انجمن آشوریان تهران را تروریست خواند!

یوناتن بت‌کلیا رئیس هیات مدیره انجمن آشوریان تهران معتقد است به دلیل دفاع تمام قد وی از مظاهر قانونی و اهمیت قائل شدن به اجرای قانون نسبت به اتفاقات اخیر، آمریکا وی را تروریست می‌داند و ویزا به او نمی‌دهد.
مراکز مسیحیت صهیونیستنی و تفسیر و تحلیل های معنوی از آشوب ها و اغتشاشات!

مراکز مسیحیت صهیونیستنی و تفسیر و تحلیل های معنوی از آشوب ها و اغتشاشات!

این روزها مراکز مسیحیت صهیونیستی و رسانه های وابسته به آنان تلاش می کنند تا ضمن حمایت از اغتشاشات و آشوبها؛ تحلیل های مغرضانه از این رفتارهای وحشیانه ارائه دهند.
اعلان همبستگی خادمین رسانه های مسیحیت صهیونیستی با آشوبگران!

اعلان همبستگی خادمین رسانه های مسیحیت صهیونیستی با آشوبگران!

حضور کشیش ها، شبانان و رهبران رسانه های تبشیری در برنامه های تلوزیونی و اعلان همبستگی با اغتشاشگران و آشوبگران
پاپ فرانسیس به مجارستان می‌رود

پاپ فرانسیس به مجارستان می‌رود

پاپ در این سفر با ویکتور اوربان نخست وزیر راست‌گرای مجارستان دیدار نموده و انتظار می رود که جنگ اوکراین و مهاجران اصلی‌ترین مباحث مطرح شده در این سفر باشند.
مسیحی سازی از طریق جلسات انجمن معتادان گمنام (NA)/بخش اول

مسیحی سازی از طریق جلسات انجمن معتادان گمنام (NA)/بخش اول

معتادان به مواد مخدر یکی از مهمترین و جدی ترین گروه هایی هستند که به نظر می رسد مراکز تبلیغی مسیحی برای آنها برنامه کوتاه مدت و بلند مدت دارند.
یادبود اغتشاشات و آشوب ها در رسانه های مسیحیت صهیونیستی به بهانه کریسمس!

یادبود اغتشاشات و آشوب ها در رسانه های مسیحیت صهیونیستی به بهانه کریسمس!

این روزها و به بهانه کریسمس و جشن های سال نو میلادی رسانه های مسیحیت صهیونیستی دست به کار شده و تلاش می کنند یاد و خاطره اغتشاشات را زنده نگه داشته و به نوعی دوباره به آن دامن بزنند.
آمریکا رئیس هیات مدیره انجمن آشوریان تهران را تروریست خواند!

آمریکا رئیس هیات مدیره انجمن آشوریان تهران را تروریست خواند!

یوناتن بت‌کلیا رئیس هیات مدیره انجمن آشوریان تهران معتقد است به دلیل دفاع تمام قد وی از مظاهر قانونی و اهمیت قائل شدن به اجرای قانون نسبت به اتفاقات اخیر، آمریکا وی را تروریست می‌داند و ویزا به او نمی‌دهد.
مراکز مسیحیت صهیونیستنی و تفسیر و تحلیل های معنوی از آشوب ها و اغتشاشات!

مراکز مسیحیت صهیونیستنی و تفسیر و تحلیل های معنوی از آشوب ها و اغتشاشات!

این روزها مراکز مسیحیت صهیونیستی و رسانه های وابسته به آنان تلاش می کنند تا ضمن حمایت از اغتشاشات و آشوبها؛ تحلیل های مغرضانه از این رفتارهای وحشیانه ارائه دهند.
اعلان همبستگی خادمین رسانه های مسیحیت صهیونیستی با آشوبگران!

اعلان همبستگی خادمین رسانه های مسیحیت صهیونیستی با آشوبگران!

حضور کشیش ها، شبانان و رهبران رسانه های تبشیری در برنامه های تلوزیونی و اعلان همبستگی با اغتشاشگران و آشوبگران
مسیحیت صهیونیستی و اختلاف افکنی میان مسلمانان

مسیحیت صهیونیستی و اختلاف افکنی میان مسلمانان

امروزه تفرقه و اختلاف افکنی،مهمترین راهبرد جبهه استکبار در جهت تضعیف مسلمانان است. چرا که خطر وحدت اسلامی برای غرب و دنیای مسیحیت کاملا روشن است.
آخرین اخبار