ادعای قرآنی بودن عرفان حلقه!

ادعای قرآنی بودن عرفان حلقه!

این روزها در فضای مجازی نیز گروههای از پیروان وی سعی دارند تا عرفان حلقه را مساله ای موافق قران کریم و آموزه های اسلامی معرفی نمایند!!!
رسانه های عرفان حلقه و موج سواری بر اغتشاشات آبان 1398

رسانه های عرفان حلقه و موج سواری بر اغتشاشات آبان 1398

رسانه های عرفان حلقه هم همصدا با رهبر این فرقه به حمایت از اغتشاشات آبان 98 پرداختند.
رهبر فرقه حلقه و حمایت از اغتشاشات آبان 98

رهبر فرقه حلقه و حمایت از اغتشاشات آبان 98

در تازه ترین اقدام رهبر فرقه حلقه به حمایت از اغتشاشات آبان 98 پرداخته و در صدد تخریب نظام اسلامی بر آمده است.
به اسم عرفان حلقه؛ به کام دشمنان نظام!

به اسم عرفان حلقه؛ به کام دشمنان نظام!

ین روزها حمایت از برخی از متهمین در این رسانه ها به وفور دیده می شد تا جایی که وجود منافقین و بهره برداری ضد نظام از این رسانه ها برای رسیدن به مقاصد شومشان دیده می شود .
حمایت رهبر فرقه حلقه  از  نوید افکاری!

حمایت رهبر فرقه حلقه از نوید افکاری!

رهبر فرقه حلقه نیز با شهادت خواندن قصاص این متهم بار دیگر سعی در تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارد.
تاسیس بنیاد صلح ؛ تلاش رهبر فرقه حلقه برای ادامه حیات!

تاسیس بنیاد صلح ؛ تلاش رهبر فرقه حلقه برای ادامه حیات!

جدیدترین اقدام طاهری و پیروانش متوسل شدن به تاسیس بنیاد صلح است تا با ارائه شعارهای مختلف انسان دوستانه به حیات خود ادامه دهند.
ادعای قرآنی بودن عرفان حلقه!

ادعای قرآنی بودن عرفان حلقه!

این روزها در فضای مجازی نیز گروههای از پیروان وی سعی دارند تا عرفان حلقه را مساله ای موافق قران کریم و آموزه های اسلامی معرفی نمایند!!!
رسانه های فرقه  حلقه و ادامه حمایت از روح الله زم

رسانه های فرقه حلقه و ادامه حمایت از روح الله زم

رسانه های عرفان حلقه که همسو با دشمنان نظام به حمایت از مخالفان نظام اسلامی می پردازد این روزها نیز این موضوع را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده اند.
به اسم عرفان ؛ به کام دشمنان نظام !

به اسم عرفان ؛ به کام دشمنان نظام !

طاهری و همفکران خارج نشینش به همین علت همواره سعی می کنند تا از مجرمان سیاسی و امنیتی و جاسوس ها و خیانتکاران به مردم و نظام اسلامی دفاع نموده و در موارد مختلف با ژست حقوق بشری به حمایت از آنان می پردازند.
رهبر فرقه حلقه و تسلیت اعدام روح الله زم!

رهبر فرقه حلقه و تسلیت اعدام روح الله زم!

رهبر فرقه حلقه که سالهاست زمینه گمراهی برخی از جوانان عزیز کشورمان را فراهم ساخته است و با اموزه های خود ساخته و برگرفته از عرفان های دروغین شهرتی برای خود دست و پا کرده است، به تسلیت اعدام روح الله زم پرداخت
باز هم دروغگویی های مقامات به اصطلاح حقوق بشری درباره رعایت حقوق اقلیت ها در  ایران !

باز هم دروغگویی های مقامات به اصطلاح حقوق بشری درباره رعایت حقوق اقلیت ها در ایران !

در جدیدترین اظهار نظر سفیر آمریکا در امور آزادی مذهبی سعی نمود ایران اسلامی را ناقض رعایت حقوق اقلیت ها معرفی نماید.
رسانه شیعه انگلیسی و تخریب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور!

رسانه شیعه انگلیسی و تخریب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور!

رسانه های شیعه انگلیسی که همواره دشمنی خود را با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان داده اند ؛ اینبار با دامن زدن به موضوع ترور دانشمند هسته ای کشورمان سعی در تخریب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور را دارند.
رسانه های عرفان حلقه و موج سواری بر اغتشاشات آبان 1398

رسانه های عرفان حلقه و موج سواری بر اغتشاشات آبان 1398

رسانه های عرفان حلقه هم همصدا با رهبر این فرقه به حمایت از اغتشاشات آبان 98 پرداختند.
رهبر فرقه حلقه و حمایت از اغتشاشات آبان 98

رهبر فرقه حلقه و حمایت از اغتشاشات آبان 98

در تازه ترین اقدام رهبر فرقه حلقه به حمایت از اغتشاشات آبان 98 پرداخته و در صدد تخریب نظام اسلامی بر آمده است.
آخرین اخبار