خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۴۰۹۶
تاریخ انتشار: 30 مرداد - 1395 10:47

زنان مسيحی نبايد به كليسا بروند

به گزارش فرقه نیوز و به نقل از پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب ؛ طبق دستور عيسی (عليه‌السلام) تمام مسيحيان موظف به اعمل به دستورات تورات هستند و حق تغيير آن‌ها را هم ندارند. [1] يكی از دستور تورات چنين است كه اگر زنی پسری به دنيا آورد، چهل روز نجس است و اگر دختری به دنيا بياورد هشتاد روز نجس است: «بنی‌اسرائیل‌ را خطاب‌ کرده‌، بگو: چون‌ زنی‌ آبستن‌ شده‌، پسر نرینه‌ای‌ بزاید، آنگاه‌ هفت‌ روز نجس‌ باشد، موافق‌ ایام‌ طَمث‌ حیضش‌ نجس‌ باشد؛ و سی‌وسه‌ روز در خون‌ تطهیر خود بماند و هیچ‌چیز مقدس‌ را لمس‌ ننماید و به‌ مکان‌ مقدس‌ داخل‌ نشود تا ایام‌ طُهرش‌ تمام‌ شود؛ و اگر دختری‌ بزاید، دو هفته‌ برحسب‌ مدت‌ طَمث‌ خود نجس‌ باشد و شصت‌وشش‌ روز در خون‌ تطهیر خود بماند؛ و چون‌ ایام‌ طهرش‌ برای‌ پسر یا دختر تمام‌ شود، بره‌ای‌ یک‌ساله‌ برای‌ قربانی‌ سوختنی‌ و جوجۀ کبوتر یا فاخته‌ای‌ برای‌ قربانی‌ گناه‌ به‌ در خیمه‌ اجتماع‌ نزد کاهن‌ بیاورد؛ و او آن‌ را به‌ حضور خداوند خواهد گذرانید و برایش‌ کفاره‌ خواهد کرد تا از چشمه‌ خون‌ خود طاهر شود. این‌ است‌ قانون‌ آنکه‌ بزاید، خواه‌ پسر خواه‌ دختر؛ و اگر دست‌ او به‌ قیمت‌ بره‌ نرسد، آنگاه‌ دو فاخته‌ یا دو جوجۀ کبوتر بگیرد، یکی‌ برای‌ قربانی‌ سوختنی‌ و دیگری‌ برای‌ قربانی‌ گناه‌؛ و کاهن‌ برای‌ وی‌ کفاره‌ خواهد کرد و طاهر خواهد شد.» [2]

تورات به‌روشنی دستور می‌دهد كه اين زنان در زمان نفاس حق ندارند به كليسا وارد شوند و به كتاب مقدس دست بزنند و بعدازاین مدت، شرط طهارت زنان، قربانی كردن كنار خيمه اجتماع و نزد كاهنان است و الا هميشه در نجاست خود باقی خواهند ماند؛ اما مشكل اساسی اين است كه در زمان كنونی، نه خيمه اجتماعی هست و نه كاهنی؛ و هيچ زنی قربانی را بجا نمی‌آورد، يعنی تمام زنان يهود و مسيح نجس هستند و حق ورود به كليسا و لمس كردن تورات و انجيل را ندارند؛ و خود مسيحيان هم اقرار کرده‌اند كه حضرت مريم (عليها‌السلام) اين شرط را بجا آورده است: «و چون ایّام تطهیر ایشان برحسب شریعت موسی رسید.... چنانکه در شریعت خداوند مکتوب است که هر ذکوری که رَحِم را گشاید، مقدّس خداوند خوانده شود؛ و تا قربانی گذرانند، چنانکه در شریعت خداوند مقرّر است، یعنی جفت فاخته‌ای یا دو جوجه کبوتر.»[3]

اگر بگويند كه با نبود خيمه اجتماع و كاهن، اين تكليف از آن‌ها ساقط است، جواب اين است كه بخشی از تكليف ساقط‌ شده است اما تكليف دوم كه قربانی كردن باشد، هنوز باقی است و هيچ عذری برای انجام ندادن آن وجود ندارد. همچنان كه حضرت مريم (عليها‌السلام) بااینکه خيمه اجتماع و كاهنی نبود وظيفه خود را انجام داد. درنتیجه به‌حکم كتاب مقدس، چون تمام زنان يهود و مسيح در نجاست خود باقی هستند و مردها هم از اين زنان اجتناب نمی‌کنند، هیچ‌کدام از اين زنان و مردان مسيحی حق ورود به كليسا و لمس كردن كتاب مقدس را ندارند.

پی‌نوشت‌:
[1]. متی 5: 17 - 18
[2]. لاویان 12:1- 8
[3]. انجيل لوقا 2: 21 –

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان