خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۴۰۹۸
تاریخ انتشار: 30 مرداد - 1395 10:51
تضاد و تناقض در فرقه یارسان ؛

تقسیمات درون فرقه ای ایین یارسان

آنچه مورد اجماع محققان و پژوهشگران قرار گرفته است گویای این واقعیت است که در ایین یارستان بیش از هر فرقه ای تفاوت تضاد و تناقض ارا دیده میشود.

به گزارش فرقه نیوز ؛تاریخ ظهور و شکل گیری هر مذهب و مکتبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است در واقع تاریخ هر عقیده و مذهبی به منزله ی ایینه ای است که به طور کاملا طبیعی می تواند واقعیت و اساس صحیح و یا ساختگی ان عقیده و مذهب را نشان  دهد۱

با بررسی و پژوهش در بحث ایین یارستان به این نتیجه خواهیم رسید که تاریخ ظهور این فرقه مورد اختلاف است و این اختلاف ریشه در پیچیدگی و اشکالات اساسی وارد شده در مبانی و زیرساخت های اعتقادی انهاست.

متاسفانه درباره ایین یارسان نسبت به سایر فرق و جریان های فکری کمتر پژوهش و تحقیق صورت گرفته است ولی انچه مورد اجماع محققان و پژوهشگران قرار گرفته است گویای این واقعیت است که در ایین یارسان بیش از هر فرقه ای تفاوت تضاد و تناقض ارا دیده میشود.

در این نوشتار کوتاه برانیم به رونمایی از تناقض ایین یارسان با توجه به تقسیمات درون فرقه ای بپردازیم:

در این فرقه براساس سرسپردن و پیمودن درجات و مراتب به چند دسته تقسیم می شوند

۱-چکیده= به افرادی گفته می شود که از والدین معتقد و سرسپرده به ایین یاری به دنیا امده باشند۲

۲-چسپیده= افرادی که از مذهب یا فرقه ای دیگر وارد ایین یاری شده اند۳

تناقض در این تقسیمات با تقسیم بندی جدیدی که بر اساس و اعتبار تشکیلات،  بر حسب قلب و باطن شکل گرفته است به وضوح مشاهده می شود

در این تقسیم بندی علاوه بر تقسیم بندی «چکیده» و «چسپیده» سه نوع تقسیم بندی دیگر مشاهده می شود

۱-مسلکی= کسی که تشریفات سرسپردن را انجام داده و یکی از اعضای اهل حق محسوب می شود و حق نشستن در جم را دارد۴

۲-معنوی= کسی که در هر زمان پروانه وار طلب حق است، اعم از این که ظاهرا به اهل حق سرسپرده باشد یا نباشد۵
 
البته «تایید الله» هم یکی از تقسیماتی است که در بعضی از کتب این فرقه مشاهده می شود و به افرادی گفته می شود که به تایید الاهی بدون قید و شرط و به صورت مطلق به مرحله حقیقت رسیده و اهل حق واقعی گردد و اهل حق معتقدند بزرگان انها اغلب از این قبیل بوده اند۶

۱. دیوان گوره با مقدمه و پاورقی حسینی،صفحه۷۱۳،چاپ اول،کرمانشاه،انتشارات باغ نی

۲. خاکسار و اهل حق، مدرسی چهاردهی،صفحه۱۴۴،تهران چاپخانه خوشه

۳. همان

۴. برهان الحق،الاهی،نورعلی،صفحه ۵۸

۵. همان

۶. بازشناسی اهل حق،جلد اول، صفحه۱۴۵

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان