خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۴۱۳۳
تاریخ انتشار: 30 مرداد - 1395 11:15
ماهیت عرفان حلقه

با حقه های حلقه آشنا شویم (11)

به گزارش فرقه نیوز ؛

پوشیده نیست که عرفان حلقه ،فرقه ای است با این ادعا که: عرفانش درمانی و درمانش عرفانی است از این رو نمی شود در بحث و مواجه با جریان حلقه، این دو (عرفان و درمان) را از هم منفک و جدا کرد.

اما اگر کمی با دقت بیشتری به آموزه های فرقه حلقه بیندازیم متوجه خواهیم شد که نه درمانی است و نه عرفانی زیرا اگر عرفانی و دینی بود، این همه مخالفت علیه او از جانب مراجع تقلید و علمای دین نمی شد و این سوال در ذهن دیگران شکل نمی گرفت که فرقه حلقه و رهبر آن یا شیعه است و یا نیست. اگر شیعه است چرا از عالمان شیعی پیروی نمی کند و اگر شیعه نیست، چرا از منابع و اعتقادات شیعی برای ترویج مکتب و فرقه اش بهره می برد؟

و اگر درمانی بود، چرا مراکز بزرگ درمانی در جهان که تشنه دانش اند و به دنبال افرادی می گردند تا ابداعی جدید و تازه جهت درمان ارائه دهد، به او توجه نکرده و در هیچ مرکز درمانی آن را تأیید نکرده اند؟ اگر درمانش علمی می بود چرا برای اثبات آن هیچ مقاله علمی در هیچ نشریه معتبر بین المللی به چاپ نمی رسد و کسی آن را مورد توجه قرار نمی دهد. اگر طرفداران فرقه حلقه مدعی هستند که در ایران جلوی فعالیت درمانی او را گرفته اند، چرا وقتی به خارج کشور رفت، کسی از او استقبال نکرد و دانشش را از او نخرید؟

آیا این عوام فریبی نیست که بر پیشانی فرقه ای که کارش از طریق جن پیش می رود، مهر عرفانی و درمانی زد؟

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان