خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۴۱۵۳
تاریخ انتشار: 30 مرداد - 1395 11:47
حجاب برای کمال یا کمال برای حجاب

با حقه های حلقه آشنا شویم (13)

به گزارش فرقه نیوز؛ طاهری معتقد است حجاب برای کسانی لازم است که به درجه عالی عرفانی رسیده باشند. از این ادعا این برداشت می شود که حجاب برای عموم لازم نیست. بنابراین مسترها و طرفداران عرفان حلقه چندان پایبند به رعایت حجاب نیستند و اصولا اعتقادی به حجاب ندارند. این در حالی است که آقای طاهری فرقه حلقه را مسیری عرفانی و الهی می داند و معتقد است تنها راه شناخت و کسب معرفت، فرقه حلقه و برخوردار شدن از حلقه های اتصال است.

آقای طاهری گویا نمی داند که لازمه رسیدن به قرب الهی پایبند بودن به تمام دستورالعمل های دینی است. رعایت حجاب یکی از همان دستورالعمل هاست.

حجاب برای کسانی که به درجه عالی عرفانی رسیده باشند هم لازم است اما بدان معنا نیست که برای دیگران لازم نیست. حجاب راه رسیدن به عرفان و قرب الهی است. برای حرکت کردن در مسیر خداوند شرایطی لازم است که حجاب یکی از آن شروط است.

 مگر می شود در مسیر کمال حرکت کنیم اما پایبند به شرعیات الهی نباشیم؟

اگر خداوند تأکید بسیاری دارد که حجاب باید رعایت شود و آن را به عنوان واجب شرعی بیان نموده است، به خاطر این است که اگر حجاب نباشد انسان نخواهد توانست خود را از خار و خاشاک و غل و زنجیر این دنیا برهاند و گام در مسیر کمال بگذارد.

اگر چه حجاب هم بر مردان واجب است هم بر زنان اما از آن جهت که زن ها ویژگی های متفاوتی دارند، تأکید بیشتری بر حجاب داشتن آنها شده است. این تفاوت باعث می شود تا بیشتر مورد طمع دزدان قرار گیرند و تبدیل به کالای تجاری شوند (همانگونه که همکنون در بسیاری از کشورها چنین است).

حجاب می تواند او را از تبدیل شدن به کالای تجاری باز دارد و به جایگاه اصلی که همان انسانیت است برساند. اگرچه حجاب تنها عامل رسیدن به کمال نیست اما مهمترین عامل به شمار می رود. تفاوت آنچه طاهری می گوید با آنچه خداوند می گوید در این است که طاهری حجاب را عامل رسیدن به کمال نمی داند و بعد از کمال آن را لازم می شمارد، اما خداوند حجاب را عامل رسیدن به کمال معرفی می کند.

در نگاه خداوند حجاب از ابتدا تا انتهای مسیر قرب، لازم است.

در نگاه طاهری حجاب از ابتدا راه لازم نیست فقط به درد انتهای راه می خورد.

در آموزه های طاهری تضادهای فراوانی با دیدگاه الهی می توان پیدا کرد.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان