خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۴۱۸۵
تاریخ انتشار: 30 مرداد - 1395 12:28

کتاب شانسی عرفان های نوظهور

به گزارش فرقه نیوز ؛

مؤلف اثر خود را در دو بخش به رشته تحریر درآورده است. بخش توصیفی و بخش تحلیلی. مؤلف در ابتدا به توصیف هر یک از جریانات انحرافی پرداخته و سپس به بررسی و تحلیل و نقد آنها همت گماشته است. نقدها و تحلیل های ارائه شده از چند مدل تبعیت می کنند، برخی از آنها صرفاً ناظر به تناقضات درونی است. برخی دیگر به کژی ها و کاستی های موجود در آن مکتب اختصاص یافته است. ناسازگاری های مؤلفه ها و عناصر عرفانی هر مکتب با اصول مسلم عقلی، نوع دیگری از نقد و تحلیل است.

مؤلف در این اثر تلاش کرده است تمامی جریانات انحرافی را به صورت اجمال معرفی و نقد کند بنابراین به علت گستردگی مطالب، اجمال و اختصار را در دستور کار خود قرار داده است. اثر حاضر در شش فصل تدوین شده است. فصل اول مکاتب هندی مورد بررسی قرار گرفته است و شامل دو بخش آیین های باستانی و آیین های نوظهور می شود. فصل دوم مکاتب معنوی آمریکایی مورد توجه قرار گرفته است. فصل سوم شامل مکاتب عرفان مسیحی می شود. و فصل های چهارم و پنجم و ششم به ترتیب شامل عرفان یهود، آیین ذن و فراعلم و فراروانشناسی می شود.

فهرست مطالب

فصل اول: مکاتب هندی. آیین های باستانی، آیین ودا، آیین رهمن، آیین جین، آیین بودا، تحلیل و بررسی، آیین تنتره، آیین های نوظهور، یوگا، اشو، سای بابا، رام الله، کریشنامورتی، یوگاناندا، دالایی لاما.

فصل دوم: مکاتب معنوی آمریکایی. عرفان سرخ پوستی، عرفان اکنکار، پائولو کوئلیو.

فصل سوم: مکاتب عرفانی مسیحی. پولس قدیس، عرفان در قرون اولیه مسیحیت، عرفان مسیحی در قرون وسطی، عارفان انگلیسی، عرفان فرانسوی.

فصل چهارم: عرفان یهود.

فصل پنجم: آیین ذن.

فصل ششم: فراعلم و فراروانشناسی. فنگ شویی، ریکی، تاروت، مدیتیشن، تجسم خلاق، موفقیت، چهره شناسی، پیشگویی، رنگ درمانی، ازدواج درمانی.

(محمد تقی فعالی، آفتاب و سایه ها نگرشی بر جنبش های نوظهور معنویت گرا، تهران، عابد، دهم1390)

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان