خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۵۷۸۳
تاریخ انتشار: 01 تير - 1396 14:22

عیسی«ع»به اراده پدر بر روی صلیب رفت!!!

اگر مسیحیت را خوب شناخته باشید بارها و بارها برایتان سوالهای جدی درباره آموزه های الهیاتی مسیحیت به وجود خواهد آمد.

به گزارش فرقه نیوز؛ اگر مسیحیت را خوب شناخته باشید بارها و بارها برایتان سوالهای جدی درباره آموزه های الهیاتی مسیحیت به وجود خواهد آمد مثل اینکه؛

تثلیث چیست و خداوند چگونه می تواند با وجود 3 شخصیت کاملا متمایز از یکدیگر که هر کدام به تنهایی خدایی کامل هستند اما در عین حال یکتا باشد!!!

یا اینکه حضرت عیسی«ع» که انسانی مانند سایر انسانهاست و احتیاجات مادی دارد؛ چگونه می تواند خدای کامل و مساوی با خدای پدر باشد؟!!

همچنین چگونه عیسی«ع» می تواند هم خدای کامل باشد و هم انسان کامل!!!

کتاب مقدس را که می خوانی بارها و بارها بر حجم این سوالات افزوده خواهد شد. مثل اینکه اگر عیسی به راستی خداست چرا بارها و بارها از اراده پدر و فرمانروایی پدر گفته و خود را کوچکتر از خداوند پدر می داند؟!!!

یکی از سوالات جدی در این زمینه همین اراده پدر است که حضرت عیسی بارها بر آن تاکید ورزیده است و از این اراده سخن گفته است. برای نمونه ایشان از خداوند می خواهد که گناهکاران را ببخشد و این بخشش را به ارده پدر می داند و امثال این موارد که بارها در کتاب مقدس به آن اشاره شده است

اما به راستی اگر مسیحیان به خدای کامل بودن حضرت عیسی و تساوی او با خدای پدر معتقدند باید پاسخ بگویند که چرا حضرت عیسی همواره از اراده و قدرت پدر می گوید و در مواردی حتی اشاره می کند که عیسی از خود چیزی ندارد مگر آنچه پدر به او عنایت کند. . [1]

و یا چرا معتقدند که عیسی به ارده پدر بود که می بایست بر صلیب برود!!! مگر به نظر مسیحیان او خدای کامل نبود؟!!! پس چرا همیشه عیسی سخن از ارده و خواست و قدرت خداوند می گوید؟!!

بله آنچه مشخص است حضرت عیسی هیچگاه ادعای الوهیت نداشت و همواره از خداوند یکتا و قدرت او می گفت.


[1] - پسر از خود هیچ نمی تواند کرد مگر آنچه ببیند که پدر به عمل آرد یوحنا 5 : 19

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان