خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۵۸۰۷
تاریخ انتشار: 07 تير - 1396 11:28
سیدشهاب‌الدین عودی، مهدی فرمانیان

بررسی انتقادی شبکه شعور کیهانی در عرفان حلقه و مقایسه آن با رحمانیت الهی در آموزه‌های اسلامی

این پژوهش به دنبال این است تا با بررسی و مقایسه شبکة شعورِ کیهانی جریان حلقه، با رحمانیتِ الهی اسلامی به عنوان یک مورد پژوهی مشخص، میزان تطابق‌پذیری مدعیات این پدیده با آموزه‌های اسلامی را راستی‌آزمایی کند.

به گزارش فرقه نیوز؛

چکیده

به گزارش فرقه نیوز_ایران در دو دهة اخیر شاهد پیدایش و فعالیت برخی جریان‌های شبه‌دینی و معنویت‌گرا بوده که در کانون توجه جامعه‌شناسان، فیلسوفان دین، روان‌شناسان دین، دین‌پژوهان و معنویت‌پژوهان قرار گرفته‌اند. جریان معروف به «عرفان کیهانی» یا «حلقه» یکی از آن هاست. این جریان پایه‌های نظری و عملی خود را بر «شبکه شعور کیهانی»، بنا کرده است. عرفان کیهانی، اگرچه با نگاهی دقیق و ژرف، چیزی جز بافته‌هایی ناموزون، معیوب و التقاطی از آراء مکاتب مختلف نیست، اما کوشیده‌ است تا با وام‌گیری از ادبیات زیست‌بوم اسلامی و ایرانی، خود را به عنوان مکتبی منسجم معرفتی جلوه دهد. مهم‌ترین روش رهبر و گردانندگان این جریان برای رسیدن به چنین هدفی، تطبیق آموزه‌های خود با گزاره‌های تثبیت‌شدة‌ اسلامی است. برای نمونه، رهبر این جریان در جای جای آثار خود، شبکه شعور مدعایی خود را با رحمانیت الهی منطبق دانسته است.  
این پژوهش به دنبال این است تا با بررسی و مقایسه شبکة شعورِ کیهانی جریان حلقه، با رحمانیتِ الهی اسلامی به عنوان یک مورد پژوهی مشخص، میزان تطابق‌پذیری مدعیات این پدیده با آموزه‌های اسلامی را راستی‌آزمایی کند.
یافته‌ها حاکی از این است که تصویر ارائه‌شده از شبکة شعور کیهانی در منابع حلقه با رحمانیت الهی منابع اسلامی همخوان نیست و حاکی از نافرجامی این جریان برای برقراری این‌همانی میان ادعاهای خود با منابع اسلامی است./فارس


نویسندگان:

سیدشهاب‌الدین عودی / دانشجوی دکتری دین‌پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب                   

مهدی فرمانیان / دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب                                                                  

فصلنامه معرفت ادیان - سال هشتم، شماره اول، پیاپی 29، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.    دانلود مقاله

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان