خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۵۸۱۰
تاریخ انتشار: 07 تير - 1396 11:41
اختصاصی

فرقه های سری از مصر باستان تا فراماسونری (بخش دوم)

سه هرم اصلی جیزه بر اساس موقعیت سه ستاره کمربند فلکی شکارچی در آسمان ساخته شده است. این امر در ظاهر هم کاملا مشهود است. اگر با چشم غیر مسلح نیز به این صورت فلکی نیز نگاه کنید، خواهید دید که در کمربند این صورت فلکی دو ستاره پر نورتر در یک خط قرار دارند...

به گزارش فرقه نیوز؛ سه هرم اصلی جیزه بر اساس موقعیت سه ستاره کمربند فلکی شکارچی در آسمان ساخته شده است. این امر در ظاهر هم کاملا مشهود است. اگر با چشم غیر مسلح نیز به این صورت فلکی نیز نگاه کنید، خواهید دید که در کمربند این صورت فلکی دو ستاره پر نورتر در یک خط قرار دارند و ستاره سوم و کم نورتر در انحراف کمی از دو ستاره قبلی قرار گرفته است. در اهرام ثلاثه جیزه نیز، دو هرم بزرگ تر متعلق به فرعون و هرم سوم و کوچکتر متعلق به ملکه مصر است که با انحراف از دو هرم دیگر ساخته شد است. در دیوراه اهرام منافظ تو خالی از قبر مرده به سمت آسمان قرار دارد. این دالان های هوایی مسیر هیتند که روح مرده به وسیله آنها به سمت ستاره مخصوص به خود در آسمان می رود.

فردیناند فرفکس در مستند رازهای هیروگلیف چنین توضیح می دهد که: مصریان سعی کرده بودند موقعیت اهرام به سمت ستاره قطبی در شمال باشد اهرام دروازه هایی بودند که روح فرعون را به دیار بهشت آسمانی منتقل می ساختند اهرام عظیم زندگی جاودانه برای فراعنه تضمین می کردند و با جاودانگی آنها مردم نیز به جاودانگی می رسیدند. به استناد کتاب هنر در گذر زمان نوشته هلن گاردنر فراعنه معتقد بودند اهرام حافظ جسم و روح آنها خواهند بود همانگونه که بت هرمی شکل بن بن محافظ جسم و روح خدای رعد بود.

هرمس اسرار و تعالیم مشترکی را در بین جوامع سری مختلف مرسوم کرده است این تعالیم را افراد گم نامی نوشته اند و به خدای هرمس منتصب کرده اند این متون سالها به گونه ای سری دست به دست چرخیده اند و بر بسیاری از گروه های سری و حتی متفکرین تأثیر گذارده اند تا به فرقه های امروزی رسیده اند. تعلیمات منتصب به هرمس بعدها مکتب هرمتسیس را بنیاد گذاشت. یکی از افرادی که تحت تأثیر این متون قرار گفت و خود نیز بعدها بر بسیاری از فرقه ها تأثیر گذاشت فیساقورس بود. تیمباس مورفی در فیلم کلید رازها آشکار می کند که فیساقورس بنیان گذار علوم عرفانی و رمز آمیز مصر باستان در اروپا بوده است در واقع انتقال بخش مهمی از مفاهیم مشرکانه مصری به دنیای امروز توسط فیساقورس صورت گرفت فیساقورس فیلسوفی بود که شش قرن قبل از میلاد مسیح در یونان زندگی می کرد.

هلوتارک می گوید که بسیاری از متفکران یونانی چون «سولان» «تالس» «فیساقورس» و «لیکورگوس» به منظور دیدار و مذاکره با کاهنان مصری دشواری صفر به مصر را به جان خریده بودند. فیساقورس در مصر و در معبدی به نام «منفیس» تحت تعلیم کاهنان قرار گرفت. نیستس اچ وبستیر(NESTA H. WEBSTER) در کتاب انجمن های سری و جنبش های ضد حکومت بیان می کند که فیساقورس در طول اقامتش در مصر به آیین سری آیزیس وارد شده بود و بعد از بازگشت از مصر در ایتالیا مریدان و شاگردان فراوانی را جمع کرد و در نهایت فرقه خود را پایه ریزی نمود.

فیساقورس تعالیم خود را به واسطه اشکال و رموز و تعلیمات هندسی که در مصر کسب کرده بود آغاز کرد. به اعتقاد او، اعداد از همه موجودات قدیمی تر و در نتیجه از آنها قدرتمندتر است به همین دلیل در نظر پیروان او اعداد به شکل موجودات زنده و مقدس در آمدند. آنها معتقد بودند همه چیز در جهان چه زمینی و چه آسمانی بازتابی از اعداد هستند.

برای آنها اعداد جنسیت داشتند اعداد فرد مذکر و اعداد زوج مأنث تصور می شدند نسبت دادن خصوصیات مختلف به اعداد توسط آنها صورت گرفت و بعدها به علم اعداد معروف شد. آنها در باره اشکال هندسی نیز چنین نظریاتی داشتند مثلا نمادهای هندسی عدد 5 در نظر آنها ستاره پنج پر و پنج ضلعی بود. ستاره پنج پر برای آنها یکی از کلیدهای علوم خفیه به شمار می رفت و باعث گشودن رازهای باطنی می شد.

ستاره ای که امروزه در بین رمال ها، جادوگران و انواع گروهای سری و تا فرقه های مشرک رواج یافته است. پیروان فیساقورس معتقد بودند که در اندازه، وزن و فاصله ستارگان اعداد رمزی نهفته است که آفریدگار هستی عالم وجود را بر اساس آنها برپا کرده است. آنها درباره حروف نیز چنین نظریاتی داشتند و بر اساس محاسبه اعداد متناظر با حروف کلمات و جملات سعی می کردند اسرار نهانی متون خاص را کشف کنند. آنها به صورت افراطی شیفته و غرق در جادوی اعداد و حروف بودند و سال ها وقت خود را صرف یافتن رموز جدید می کردند برخی از فعالیت های آنها به علم ریاضی کمک کرده است. اما بسیاری از این تلاش ها هیچ ثمری نداشته است.

این آموزه ها به شدت بعدها مورد استقبال فرقه های گوناگون قرار گرفت. و حتی به صورت عرفان عددی یا عرفان حروف شناخته شد. فرقه کابالا که نوعی فرقه یهودی است به شدت از این آموزه ها تأثیر پذیرفت. برای مثال آنها در عرفان کابالا سعی داشتند اسرار حروف و کلمات مکتوب در تورات را کشف کنند.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان