خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۵۸۴۰
تاریخ انتشار: 12 تير - 1396 19:35

«سَلَفیگری» در بازار کتاب

کتاب «سیر گفتمان سَلَفیگری» با ترجمه محمدکاظم جعفری را انتشارات سروش روانه بازار نشر کرد.
به گزارش فرقه نیوز؛ این کتاب که نوشته مروان شحاده و ترجمه محمدکاظم جعفری است، سیر گفتمان سَلَفی ـ جهادی، فکر سیاسی جدیدی را مطرح می‌کند که با گفتمان سَلَفی سنتی متفاوت است. این گفتمان به‌باور طرفدارانش کوشیده تا معایب و نقائص گفتمان پیشین را برطرف کند.این گفتمان کارِ گروهی، جنبشی، سیاسی و جهادی را سرلوحة خود قرار داده، در حالی که گفتمان سنتی دهه‌های متمادی با این امر مبارزه کرده است. این کتاب به مطالعة مهم‌ترین سازمان‌های وابسته به سلفیگری در دوران معاصر می‌پردازد.نویسنده که خود در ارتباط نزدیک با بدنة بعضی از این سازمان‌ها بوده کوشیده است به تحلیل علل و اسباب و عوامل مؤثر منطقه‌ای و جهانی این تغییر گفتمان در دو سطح فکری و عمل سیاسی بپردازد و شاخص‌های این تغییر را مشخص کند.باتوجه به حرکت امروزی فرقه‌های جهادی خشونت‌گرا از یک‌سو، و تبلیغات هماهنگ فرهنگی ـ رسانه‌ای و سیاسی غرب در جهت اسلام‌هراسی از سوی دیگر، اطلاع کلیة محققان حوزه‌های سیاسی و سایر شاخه‌های علوم اجتماعی و معارف و تبلیغ اسلامی از روند مزبور بسیار ضروری است.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان