خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۵۸۸۹
تاریخ انتشار: 24 تير - 1396 19:13

فرقه های سری از مصر باستان تا فراماسونری (بخش سوم)

یکی از دلایل مهم جذب گروه فراماسونری به فیساقورس، نظریات هندسی و ریاضی او بود که اساس حرفه ای ماسونها یعنی فن معماری بر اساس آن شکل گرفته بود.

به گزارش فرقه نیوز؛ بر اساس کتاب تاریخ جادوگری فلاسفه مکتب فیساقورس نه تنها نظریه پردازان جادو بلکه مجریان آن نیز بودند بسیاری از این فلاسفه مانند سایر طبقات مردم به جادو و خرافات رایج در میان مردم تن می دادند. ریاضیات و هندسه که اساس فن معماری بود، باعث جذب بزرگترین گروه سری تاریخ به فیساقورس شد. این گروه سری فراماسونری نام داشت. فراماسونری از نظر لغوی به معنای بنای آزاد است. فراماسون ها در ابتدای تشکیل سازمان خود فارق از گرایش های اعتقادی، صنفی متشکل از معماران بودند که به دلایل مختلف از جمله امرار معاش از اسرار بنایی و معماری خود محافظت می کردند. شیفتگی آنها به اهرام مصر که به عنوان بزرگترین ساختمان های جهان شناخته می شدند، آنها را مذوب سازندگان اصلی آنها یعنی کاهنان مصری کرد. آنها به فیساقورس که از یک طرف تعالیم مصری را تجربه کرده بود و از طرفی دیگر به علم معماری آگاهی داشت علاقه مند شدن.

یکی از دلایل مهم جذب گروه فراماسونری به فیساقورس، نظریات هندسی و ریاضی او بود که اساس حرفه ای ماسونها یعنی فن معماری بر اساس آن شکل گرفته بود. قضیه فیساقورس اهمیت زیادی برای فراموسون های معمار پیشه پیدا کرده بود چرا که آنها را قادر می ساخت تا ذاویه های کاملا قائم بسازند امروزه نشانه هندسی مثلث که برآمده از مثلث قائم الذاویه فیساقورس است در معابد و نشانه های فراماسون ها بسیار رواج دارد.

نماد اصلی فراماسون ها پرگار و گونیا است و این موضوع نشان دهنده علاقه آنها به معماری، هندسه و فیساقورس است. چرا که در تئوری فیساقورس گونیا سمبل مثلث قائم الذاویه محسوب می شود. جیمز.اچ بلینتون کتابدار کنگره آمریکا در کتاب «آتش در ذهن انسان» می نویسد: اشتیاق فیساقورسی در میان انقلابیون قرون هجده و نوزده دیده می شد. بلینتون می نویسد: که طرفداران علوم غیبی سیاست مدار شدند و از مهمترین سمبل های هندسی فیساقورسی یعنی مثلث و دایره استفاده ای ویژه کردند تا چالش خود را برای انتشار قدرت به تسویر بکشند.

فلسفه فیساقورسی علوم و سمبل هایی را که انقلابیون برای تعریف حرکاتشان استفاده می کردند تحت تأثیر قرار داد. ویلیام اشنومبلم نویسنده کتاب «فراماسونری بدور از نور» در مورد علاقه فراماسون ها به فیساقورس چنین توضیح می دهد: در درجه 33 فراماسونری برای کاندیدای این مقال دستور کارهای متفاوتی توضیح داده می شود یکی از آنها این است که درباره مسأله 47 اقلیدس تفکر کنید که در رابطه با قضیه فیساقورس و مثلث قائم الذاویه است همه می گویند که این موضوع چه ربطی دارد؟ اما زمانی که در این مورد تحقیق کنید می بینید که این موضوع واقعا تأثیرگذار به نظر می رسد. شما باید به عضویت دربیایید و به کتابخانه ماسونی بروید و در این باره مطالعه کنید.

منلی پیهال در کتاب خود به نام «آموزش های مخفی قرن 9 » نمادهای مخفی قضیه 47 اقلیدوس یا نظریه فیساقورس را به تفصیل شرح داده است به اعتقاد پیهال مثلث قائم الذاویه نشان دهنده تثلیث است خط عمود نماد پدر یا روح خداست. قائده مثلث نشان دهنده بخش مؤنث یا مادر و در نهایت وتر مثلث سمبل پیوند آنها و ادامه دهنده نسل بشر یعنی فرزند خداست که اقلب آن را مسیح فراماسون ها می دانند. در قضیه فیساقورس ما با مثلثی مواجه هستیم که اضلاع آن از سه عدد متوالی 3 ، 4، و 5 تشکیل شده اند با انتباق این اضلاع مثلث این گونه نتیجه گرفته می شود که عدد 3 مذکر و ضلع قائمه مثلث و عدد 4 مؤنث و ضلع افقی مثلث و عدد 5 مذکر و وتر مثلث است به تعبیر دیگر این مثلث همان تثلیث خدایان مصری یعنی «اوزیریس پدر» «آیزیس مادر» و « هوروس پسر» است اوروس به عنوان وتر مثلث استوره مسیح گونه فراماسون هاست.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان