خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۶۲۶۹
تاریخ انتشار: 20 تير - 1397 14:24

آموزه فدا، مخالف با کتاب مقدس

عقیده مسیحیت به اینکه مسیح فدای گناهان بشر شد و تنها راه رستگاری، محبت به مسیح است بر خلاف آموزه‌های کتاب مقدس است. در کتاب مسیحیان آمده است که فرزند نباید به خاطر گناه پدرش فدا شود و پدر هم نباید به خاطر گناه فرزندش عذاب شود.
به گزارش فرقه نیوز:
مسیحیان معتقدند که گناه نخستین (یعنی همان گناه آدم و حوا که از درخت ممنوعه خوردند)، باعث آلودگی ذات بشر شد. آنان ادعا می‌کنند حضرت عیسی مسیح پسر خداست و خدا پسر خود را به زمین فرستاد تا به صلیب کشیده شود، قربانی شود تا فدیه‌ی گناه بشر شود و اینگونه هر کس به حضرت عیسی مسیح (ع) ایمان بیاورد از گناه رها می‌شود! این باور در مسیحیت، فِداء نامیده می‌شود. نکته اینکه ما مسلمانان به حضرت عیسی مسیح (ع) به عنوان بنده و پیامبر خدا ایمان داریم. اما ایشان را پسر خدا نمی‌دانیم. همچنین ما مسلمانان طبق قرآن عقیده داریم که حضرت عیسی مسیح (ع) اصلاً به صلیب کشیده نشد، بلکه به امر الهی، دشمنان ایشان، شخص دیگری را با ایشان اشتباه گرفته و او را (که گویا مجرم هم بود) به صلیب کشیدند. گذشته از این، ادعای مسیحیان درباره آموزه‌ی فِداء، خلاف متن کتاب مقدس خودشان است... در کتاب مسیحیان آمده است که فرزند نباید به خاطر گناه پدرش فدا شود و پدر هم نباید به خاطر گناه فرزندش عذاب شود.
در سِفر تثنیه (یکی از بخش‌های کتاب مقدس مسیحیان) می‌خوانیم: «هرگز پـدران به عملکرد فرزنـدان کشـته نمی‌شوند، و نیز فرزندان به عملکرد پدران به قتل نمی‌رسـند، بلکه هرکسـی به گناه خود کشته می شود». (تثنیه 24 : 16) در سِفر حزقیال (بخش دیگری از کتاب مقدس مسیحیان) می‌خوانیم: «نفس خطاکار است که می میرد. پسر متحمل گناه پدر نمی‌شود، و پدر نیز متحمل گناه پسـر نخواهد شد. نیکی نیکوکار بر خود اوست و شر شرور نیز بر او خواهد بود. و شریر در صورتی که از تمام خطاهایی که انجام داده باز گردد و تمام فرایض مرا حفظ کند و حق و نیکی جاری سازد، همانا او زندگی خواهد نمود و نمی‌میرد». (حزقیال 18: 20)
همچنین انجیل مرقس (مرقس 10 : 17 - 19) و انجیل متی (19 : 16 و 17) و انجیل لوقا ( 18 : 18 -20) قصه شخصـی را نقل می‌کنـد که از عیسـی مسیح (ع) درباره رسـیدن به رستگاری سؤال می‌کند و ایشان پاسخ می‌دهند (دعوت به بندگی خدا و دوری از گناه) ولی هیچ حرفی از صلیب و فداء و... نمی‌زنند.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان