کد خبر: ۱۶۸۱
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21
اعتراف مسیحیان به تاثیر افکار شخصی بر کتاب مقدس

قسمتی از مقاله ،اعتراف مسیحیان به تاثیر افکار شخصی بر کتاب مقدس نوشته حجت الاسلام سید رضا موسوی

حجت الاسلام و المسلمین سید رضا موسوی: افکار و اعتقادات شخصی و تاثیر انسان خطا پذیر در کتاب مقدس مورد تایید مسیحیان قرار گرفته است.

 

فرقه نیوز - واحد مسیحیت تبشیری؛  مسیحیت دینی است که از همان ابتدا تا به امروز درگیریها و مناقشات بسیاری پیرامون آن صورت گرفت. پیروان این دین از همان ابتدا در اساسی ترین و بنیادی ترین آموزه های خود دچار اختلافات و دیدگاههای کاملا متضادی شدند ؛ تا جایی که برخی بنیانگذار آن را- عیسی- خدا می دانستند و برخی او را تنها بنده خدا بر می شمردند.

رواج گسترده و انواع گوناگون انجیل ها که از اختلافات گوناگونی برخوردار بودند از جمله عواملی است که این اختلافات را از همان قرن های اولیه به تصویر می کشد. این مساله باعث گردید تا مسیحیت با متن های گوناگونی  به عنوان متن مقدس روبرو بود تا جایی که بزرگان مسیحیت چاره را در ان دیدند که  به گزینش برخی از متن ها برای یکسان سازی مسیحت همت گمارند. البته در متن های انتخاب شده  نیزکه تا به امروز نیز مورد استفاده مسیحیان قرار می گیرد  وجود اختلافات و برخی از تناقضات، تامل برانگیز است .

به راستی معلوم نیست که اگر مسیحیان به این گزینش دست نمی زدند تا به امروز کتاب مقدس مسیحیان چه وضعیتی داشت! نکته قابل تامل این بود که این مساله زمینه را برای ایجاد تحریفات روز افزون مهیا می ساخت . چرا که هر گروهی برای خود در این زمینه حقی قایل بود و به تالیف انجیل جدیدی همت می گماشت .

مسیحیان شکی ندارند که کتاب مقدس عهد جدید مدت ها پس از حضرت عیسی به نگارش در آمد. مجموعه کتاب هایی که به زبان های گوناگون و در ظول 1500 سال تالیف و گرد آوری شده است.[1]

مسیحیان ناچار  پذیرفته اند که در طول تاریخ به ویژه در این فاصله زمانی تغییرات گوناگونی در انجیل ها پدیدار گشته است. تغییراتی که بخشی مهمی از آن به نوع نگاهها و غرض ورزی های شخصی مربوط می باشد.

 رواج انجیل های متفاوت در قرن های اولیه و وجود برخی از اختلافات میان آنها به خوبی از نقش  نگاه و تحلیل نویسنده در متن حکایت دارد..چرا که اگر همه انجیل ها به یک شکل بودند دیگر نیازی به انتخاب و گزینش برخی از آنان در جهان مسیحیت نبود.

. کری ولف یکی از محققین کتاب انجیل درباره این مساله می نویسد: این انجیل ها اختلاف زیادی با هم داشتند و علت این بود که اجتماعات اولیه مسیحی از کسانی تشکیل یافته بودند که چه از لحاظ وضع اجتماعی و چه از نظر ملیت با هم اختلاف داشتند... تمام این مسیحیان دارای تمایلات سیاسی و مذهبی مختلف و حتی از بعضی جهات مخالف هم بودند و به همین جهت انجیل هایی که ایشان می نوشتند با هم اختلاف پیدا می کردند. نه تنها به علت نویسندگان مختلف انجیل های مختلفی وجود داشت بلکه حتی بین نسخه های مختلف یک انجیل تناقضات متعددی دیده می شد[1] او در پایان بحث از آرتورد روز دانشمند آلمانی مسیحی این جمله را نقل می کند : «بررسی جزئیات این شجره نامه آسان و امکان پذیر نیست زیرا نویسندگان انجیل ها آن را به دلخواه خود جعل کرده اند» [2]

اعتقاد بولتمان مسیحی نیز در این زمینه قابل توجه است.او با بررسی سیر تحول و سنت شفاهی تا زمان تبدیل شدن آنان به اناجیل موجود و تلاش در  ارزیابی تاریخ مندی انجیل ها بسیاری از سخنان مکتوب عیسی را نه گفته های خود او بلکه محصول حیات جوامع مسیحی اولیه به شمار می  دانست.. وی نگرشی بسیار شکاکانه در مورد امکان شناخت زندگی عیسی دارد و معتقد است ما فقط می توانیم به مطالبی بسیار کلی در مورد زندگی او دست یابیم. صفحه 446 تاریخ تفکر مسیحی (در متن اصلی هست.

توماس میشل نیز می نویسد:((کسانی هم که عهد جدید را نوشته اند در صدد بودند تجربه خویش از عیسی را که میان آنان زیست ،رنج کشید،و مرد و سرانجام خدای وی را از مردگان بر انگیخت به دیگران برسانند))[3]

جان ناس در کتاب خود به رنگ پذیری انجیل از مسیحیان صدر درباره زندگانی عیسی اشاره نموده و معتقد است که عموم مورخان معتقدند که این مولفان جابه جا بر آنها مطالبی  برای اینکه فراموش نشوند افزودند. او می افزاید بعضی اقوال شاید بر آن افزوده شده باشد که به سهو و غلط انها را به عیسی منسوب داشته اند[4]

موریس بوکای می نویسد(( خیال بافی های متن، تناقضات بین انجیل ها، دوری از حقیقتها، ناسازگاری ها با داده های دانش نو، و تحریفات متوالی متون سبب می شود که انجیل ها حاوی عباراتی منحصرا ناشی از تخیل بشری گردند)[1]

شاید نوسازی روز افزون روایات اناجیل به نفع الوهیت عیسی یکی از بزرگترین تاثیرات این اعتقادات و افکار شخصی به شمار می رود. این مساله  مورد تاکید کانیبیر و گوگل نیز قرار گرفته است، در این نگرش عیسای ناصری شفا دهنده است که فارغ از ادعای الوهیت قدرت معینی بر بیماری های روانی دارد ولی سرانجام پیروانش او را به چهره ای فوق بشری که در اناجیل ترسیم شده است ارتقاء می دهند.[2] دیدگاه آدولف فون هارتاک نیز در زمینه تاثیر اندیشه یونان در انجیل جالب توجه است. وی مانند ریچل بر این باور بود که انجیل تحت تأثیر فلسفه یونان تغییر یافته است وی در پی آن بود تا تاریخ فرآیند یونانی شدن مسیحیت را نشان دهد.[3]

 اینک اگر بپذیریم که بخشی از انجیل پیام عیسی است باید توجه داشته باشیم که تفکیک بین مطالب واقعی و مطالب افزوده شده به هیچ وجه ممکن نبوده و مخاطب کتاب مقدس هیچ گاه د ر تشخیص به اطمینان حقیقی را نخواهد یافت.او با خود می اندیشد که  آیا به راستی عیسای معرفی شده در کتاب مقدس همان عیسایی است که در این جهان زیست؟ آیا انسان خطاپذیر می توانست چهره ای کاملا متفاوت از عیسای ولقعی ارایه دهد.؟ ایا ویژگی های عیسای که امروزه در زهن میلیونها مسیحی نقش بسته می تواندمحصول نگاههای متفاوت مسیحیان در دوره های باشد؟

با این وجود آیا نیازی نبود عیسی در همان عصرخویش، کتاب واحدی را عرضه می نمود تا اختلافات در این زمینه کمتر به وجود می آمد؟

آنچه مشخص است آموزه های مسیحیت و کتاب مقدس در پیچ و خم های تحولات علوم و شکل گیری شاخه های جدید علمی مورد تردید واقع شد .این مسایل پایه های اندیشه مسیحیان را سخت متزلزل ساخت.تا جایی که  امروزه اساسی ترین اموزه های مسیحیت از دیدگاههای سخت مختلف و گاه متناقض یرخوردار است.

 


 

[1] - توماس میشل، کلام مسیحی، ترجمه حسین توفیقی، ص23

[1] - کری ولف، مفهوم انجیل ها، ترجمه محمد قاضی ص90

[1] - کری ولف، مفهوم انجیل ها، ترجمه محمد قاضی ص28

- توماس میشل، کلام مسیحی، ترجمه حسین توفیقی، ص 28

 جان. بی. ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، ص 575 (( ارباب انتقاد تاریخی مخصوصا در هفتاد و پنج سال اخیر در مطالعه آن اسناد و اوراق به شدت سرگرم بودند و بالاخره به این نتیجه رسیدند که در کتاب عهد جدید مذهب نوین مسیحی در باب شخص عیسی جرح و تعدیل بسیار حاصل کرده است ولی در مقدار این جرح و تعدیل مابین محققان اتفاق رای حاصل نشده است. این نکته مسلم است که عیسی خود تعالیم خود را تحریر نکرد بلکه به شاگردان خود اعتماد فرمود. ... عمومومورخان متفقند بعد از مرگ او بعضی از شاگردان وی آن کلمات و اقوال را به رشته تحریر

و کتابت در آوردند.و بر انها جابه جا یادداشتهایی تاریخی برای آنکه فراموش نشوند اضافه کردند در نتیجه یک سند بلکه یک سلسله اسناد در باب این دین به وجود امده که ایشان از ان به حرف q تعبیر می کنند... باز هم مورخان بر انند که مجموعه q در اثر اعمال مسیحیان صدر اول رنگهای خاصی به خود گرفته و بعضی اقوال شاید بر آن افزوده شده باشد که به سهو و غلط انها را به عیسی منسوب داشته اند))

 بوکای، مقایسه ای میان تورات، انجیل، قران و علم، ترجمه مهندس ذبیح الله دبیر، ص151

 آرچیپالد رابرستون ، عیسی اسطوره یا تاریخ، ترجمه حسین توفیقی، ، صفحه 71  

 تونی لین، تاریخ تفکر مسیحی، ترجمه روبرت آسریان ،ص389

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: