خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۷۱۹۸
تاریخ انتشار: 16 مرداد - 1399 14:32
اختصاصی

قطب خود خوانده صوفیه و حمایت از کمپین نه به اعدام !

وی که بارها موضعگیریهای ضد نظام داشته است در صفحه اینستاگرام خود با قرار دادن این تصویر به حمایت از کمپین نه به اعدام که این روزها توسط دشمنان نظام دنبال می شود پرداخت.
به گزارش فرقه نیوز:

محمد اسماعیل صلاحی قطب خود خوانده صوفی گنابادی است که ادعای جانشینی نور علی تابنده را دارد. وی که بارها موضعگیریهای ضد نظام داشته است در صفحه اینستاگرام خود با قرار دادن این تصویر به حمایت از کمپین نه به اعدام که این روزها توسط دشمنان نظام دنبال می شود پرداخت.