خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۷۳۳۷
تاریخ انتشار: 18 فروردين - 1400 15:12

تشکیلات بهائی 4 هموطن بهائی را راهی زندان کرد!

تشکیلات بهائی و بیت العدل بدون ملاحظه ی فرامین رهبران خود از قانون اساسی ایران تخطی کرده و هموطنان بهائی را ترغیب و تشویق به تبلیغ و برگزاری مراسم یهائی می نماید.

به گزارش فرقه نیوز؛ اخیرا چهار شهروند بهائی ساکن مشهد جهت تحمل دوران حبس خود راهی زندان وکیل آباد مشهد شدند که رسانه های معاند اقدام به انعکاس خبر و مظلوم نمایی کردند.

باید دانست و گفت، با توجه به نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تبلیغ و برگزاری مراسم فرقه بهائیت جرم شناخته شده و پیگرد قانونی دارد.

همچنین طبق متون و دستورات رهبران بهائی اطاعت محض از حکومت متبوع لازم و ضروریست و هیچ عذر و توجیهی پذیرفته نمی باشد، چنانکه عبدالبهاء در لوح عزیزالله خان ورقا می گوید:

باری بنص قاطع جمال مبارک روحی لاحبائه الفدا ابدا بدون اذن و اجازه حکومت جزئی و کلی نباید حرکتی کرد و هرکس بدون اذن حکومت ادنی حرکتی نماید مخالفت بامر مبارک کرده است و هیچ عذری از او مقبول نیست. این امر الهی است ملعبه صبیان (بازیجه اطفال) نیست که نفسی چنین مستحسن شمرده و بمیزان عقل خود بسنجد و نافع داند.

یا در کتاب انوار هدایت ص 562 و 559 عنوان شده:

هدف ما تخطی از مفاد قانون اساسی هیچ کشوری نیست

اطاعت از مقررات و دستورات دولت فی الواقع وظیفه مقدس هر بهایی واقعی و وفاداری می باشد

بهائیان حتی به قیمت فدا کردن امور تشکیلاتی باید از دولت اطاعت کنند... اطاعت از حکومت اصلی چنان حیاتی از اصول امریه است که اگر مقامات دولتی در همین امروز تصمیم بگیرند که بهائیان را از تشکیل هرگونه جلسه یا انتشار هرگونه نشریه ای بازدارند آنان باید بی چون و چرا اطاعت کنند.

با این وجود، تشکیلات بهائی و بیت العدل بدون ملاحظه ی فرامین رهبران خود از قانون اساسی ایران تخطی کرده و هموطنان بهائی را ترغیب و تشویق به تبلیغ و برگزاری مراسم بهائی می نماید!!!

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان