خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۷۳۴۲
تاریخ انتشار: 28 فروردين - 1400 10:06

انس و توسل به فرشتگان با برچسب اسلامی

انتشار این مطالب در فضای مجازی مبنای اسلامی و قرآنی ندارد و چه بسا به تدریج به « شرک » و « پرستش فرشتگان » و در واقع به « شیطان پرستی » و « انحرافات عقیدتی و رفتاری بزرگ » بینجامد.
به گزارش فرقه نیوز؛ سوءاستفاده از فقر اعتقادی مردم باعث جولان جریانات ونحله هایی برای کسب درآمد درفضای مجازی شده است.

سوگیری این جریانات نسبت به مسائل ماورائی ومتافیزیک همچون آشنایی باراه های اُنس بافرشتگان، شناخت عالم فرشتگان، گره گشایی با توسل به فرشتگان جهت رهایی از تنهایی، استرس و اضطراب، هاله شناسی، هاله بینی، هاله درمانی و چاکرا درمانی از جمله این امور است.

باوجود اینکه فرشته ها قطعا وجود دارند و ما باید به وجود آنها ایمان داشته باشیم اما توسل به آنها در اسلام توصیه نشده و انتشار این مطالب در فضای مجازی مبنای اسلامی و قرآنی ندارد و چه بسا به تدریج به « شرک » و « پرستش فرشتگان » و در واقع به « شیطان پرستی » و « انحرافات عقیدتی و رفتاری بزرگ » بینجامد.

کتابهایی که اخیرا مردم را به سمت «پرستش فرشتگان» به عنوان راهی برای  «تقرب به خدا» یا «دستیابی به موفقیت» سوق می دهند قابل اعتماد نیستند زیرا مخلوطی از سلایق وتصورات وتخیلات شخصی و باورهای غیراسلامی اند. اعتماد به این مطالب ، ممکن است افراد را دچار اختلالات فکری ، انحرافات رفتاری و حتی بیماری های روانی کند.