کد خبر: ۱۷۵۵۵
تاریخ انتشار: 17 آبان - 1400 12:13
این‌ها سؤالاتی است که در ذهن هر خواننده کتاب مقدس ممکن است ایجاد شود؛ سؤالاتی که بی‌شک باید پاسخ آن را از خود کتاب مقدس به دست آورد.

گروه مسیحیت تبشیری- فرقه نیوز،

آیا عیسی مسیح خود را خدای متجسد می‌دانست؟

آیا عیسی علیه السلام تصویری الهی از خود ارائه کرده است؟

آیا عیسی از تثلیث سخن گفته و خود را یکی از اقانیم ثلاثه معرفی نموده است؟

در یک جمله آیا عیسی خود را خدا و هم‌ردیف با پدر آسمانی می‌دانست؟!

این‌ها سؤالاتی است که در ذهن هر خواننده کتاب مقدس ممکن است ایجاد شود؛ سؤالاتی که بی‌شک باید پاسخ آن را از خود کتاب مقدس به دست آورد.

اما آنچه مشخص است و مسیحیان نیز به آن اعتراف دارند این است که عیسی مسیح هیچ‌گاه از الوهیت خود و تساوی خود با خداوند- پدر آسمانی- سخنی به میان نیاورده و هیچ‌گاه خود را خالق هستی معرفی نکرده و از مردم نخواسته است تا او را پرستش کنند.

در حقیقت عیسی مسیح از خود تصویری الهی ارائه نکرد و روح حاکم بر سخنان و رفتارهای حضرت عیسی «ع» همواره بر عبودیت حکایت می‌کند. برای نمونه نگاهی به برخی از کتاب‌های مسیحیان ازجمله اناجیل هم‌نوا نشان می‌دهد که عیسی«ع» هیچ‌گاه اعتقادی به تجسد و خدایی خود را مطرح نساخته است.در این نوشته‌ها عیسی دقیقاً بنده‌ای از بندگان خدا به تصویر کشیده شده است و خواننده اناجیل هم‌نوا هیچ تصویر اللهی از عیسی نخواهد داشت. برخی از اندیشمندان مسیحی نیز به این واقعیت اعتراف کرده‌اند.مایک گولدر به حقیقت انسان‌ گونه عیسی در انجیل‌های هم‌نوا اشاره‌کرده و می‌نویسد: «درحالی‌که اهتمام کلیسا به اشاعۀ نام عیسی است، عیسای اناجیل هم‌نوا حکومت خدا را اعلان می‌کند».[1] جان هیک نیز معتقد است: «در حقیقت تصویر عیسی در 3 انجیل نخست ـ مرقس متی و لوقاـ تفاوتی با تصویر او در قرآن به‌عنوان یک پیامبر بزرگ الهی ندارد». [2]

جالب اینکه بامطالعه کتاب مقدس و زندگانی و سخنان حضرت عیسی درخواهیم یافت که عیسی نه‌تنها از الوهیت و خدایی خود سخنی نگفت؛ بلکه اساساً از تثلیث و تجسد و دکترین فداء نیز که اساس اعتقادات مسیحیان را تشکیل می‌دهد و به شکلی از الوهیت عیسی حکایت دارد نیز حرفی به میان نیاورد!

بسیاری از اندیشمندان مسیحی نیز به عدم تصریح عیسی«ع» به الوهیت خود و عدم اشاره ایشان به تثلیث و تجسد و دکترین فدا اعتراف داشته و تنها ادعا دارند که حضرت عیسی به‌صورت غیرصریح این اعتقادات را مطرح نموده است. [3]

اینک سؤالی جدی به ذهن خواننده کتاب مقدس ایجاد می‌شود که به‌راستی عیسی مسیح اگر به این اعتقادات پایبند بودند چرا آن‌ها را بیان نکرده و از بیان آن سرباز زده‌اند؟!

آیا واقعاً لازم نبود اگر ایشان به این اعتقادات باور داشت آن‌ها را به‌عنوان حیاتی‌ترین آموزه‌های مسیحیت برای مردم بازگو کنند؟!

آیا می‌توان باور نمود که حضرت عیسی علی‌رغم پایبندی به این اعتقادات از بیان آن‌ها غفلت ورزیده‌اند؟!

این مسئله اذهان را به سمت پذیرش تغییرات به وجود آمده در دیانت مسیحی ازجمله تغییرات به وجود آمده توسط پولس رهنمون می‌سازد[4]. و این سؤال را ایجاد می‌نماید که به‌راستی شاید تصویری که مسیحیان از عیسی به‌عنوان خدا معرفی نموده‌اند مورد تائید شخص عیسی مسیح نباشد!

اما تأمل‌برانگیزتر اینکه عیسی مسیح در کتاب مقدس به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که دقیقاً برخلاف اندیشه‌های کلیسا، از عبودیت خود و عدم‌تساوی خود با خداوند حکایت دارد. برای نمونه حضرت عیسی در کتاب مقدس خود را کوچک‌تر از خداوند برشمرده و بنده خداوند متعال معرفی می‌نماید. همچنین عیسی«ع» ، خداوند را خدای خود برشمرده و حیات خود را وامدار پدر می‌داند. ایشان همچنین پدر آسمانی را همه‌کاره عالم دانسته و اشاره می‌نمایند که نه اراده خود؛ بلکه اراده پدر آسمانی را دنبال می‌کنند.

نمونه‌هایی از سخنان ایشان که در کتاب مقدس صراحتاً به این مسائل اشاره می‌کنند عبارت‌اند از:

· چنانکه پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم » [5]

· به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می‌روم . [6]

· همچنان که پدر در خود حیات دارد همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. [7]

· پسر از خود هیچ نمی‌تواند کرد مگر آنچه ببیند که پدر به عمل آرد . [8]

· و در آن‌ روزها پرفراز کوه‌ برآمد تا عبادت‌ کند وآن‌ شب‌ را در عبادت‌ خدا به‌ صبح‌ آورد. و چون‌ روز شد، شاگردان‌ خود را پیش‌ طلبیده‌ دوازده‌ نفر از ایشان‌ را انتخاب‌ کرده‌، ایشان‌ را نیز رسول‌ خواند. [9]

· ”من‌ از خود هیچ‌ نمی‌توانم‌ کرد بلکه‌ چنانکه‌ شنیده‌ام‌ داوری‌ می‌کنم‌ و داوری‌ من‌ عادل‌ است‌ زیرا که‌ اراده‌ خود را طالب‌ نیستم‌ بلکه‌ اراده‌ پدری‌ که‌ مرا فرستاده‌ است[10].

· در انجیل آمده است که جز خداوند- پدر- کسی از قیامت خبر ندارد. بنابراین اگر عیسی به‌عنوان پسر دارای الوهیت است چگونه است که علم او تا این مقدار محدود است.(( اما از آن‌ روز و ساعت‌ هیچ‌کس‌ اطلاع‌ ندارد، حَتی‌ ملائکه‌ آسمان‌ جز پدر من‌ و بس‌. ))[11]

بنابراین بنا بر کتاب مقدس مسیحیان که زندگی و رفتارهای عیسی مسیح را به تصویر کشیده است، حضرت عیسی«ع» تصویری انسانی از خود معرفی نموده است و نه خدایی هم‌ردیف و مساوی باخدای پدر.

در یک جمله به نظر می‌رسد عیسی«ع» همواره در کتاب مقدس حکومت خداوند یکتا را فریاد زده و همیشه از پدر به‌عنوان خداوند یکتا و بی‌مانند سخن می‌گوید.


پی نوشت:

[1]. اسطورۀ تجسد خدا، ویراستۀ جان هیک، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی‌اردستانی و محمدحسن محمدی‌مظفر، ص113.

[2]. اسطورۀ تجسد خدا، ویراستۀ جان هیک، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی‌اردستانی و محمدحسن محمدی‌مظفر ، ص9.

[3] - مسیحیان تنها با استدلال بر برخی از سخنان عیسی مسیح سعی می‌کنند الوهیت ایشان را اثبات نمایند، اما آنچه مشخص است هیچ‌یک از این سخنان بر الوهیت عیسی مسیح حکایت ندارد و به اعتراف خود مسیحیان بیانان غیرصریح است.

[4] - برای نمونه کریستوفر استید درباره نقش پولس در تغییر نگاه‌ها به حضرت عیسی(ع) و عدم دعوت عیسی به خود می‌نویسد(( کسانی استدلال می‌کنند که تعالیم اصلی عیسی به دست پولس و امثال او پیچیده و تحریف شد. ادعا می‌شود درحالی‌که عیسی به شاگردانش تعلیم می‌داد که خدا و پدر آسمانی او را پرستش کنند ، پولس و دیگران به مسیحیان تعلیم دادند که عیسی را بپرستند. ایشان طرح نجات متفاوتی را عرضه کردند؛مجموعه ارزش‌های متفاوتی را پذیرفتند)) استید کریستوفر، فاسفه در مسیحیت باستان، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی، ص154 نمونه دیگر؛ هاروی کاکس می نویسد: «امروزه پولس قدیس به‌خوبی شناخته‌شده نیست و اغلب از او به‌عنوان کسی که تعالیم ابتدایی و سادۀ عیسی را منحرف کرد، به بدی یاد می‌شود» هاروی کاکس، مسیحیت، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی‌اردستانی، ص49.

[5] - یوحنا 6 : 57

[6] - یوحنا 20 : 17

[7] - یوحنا 5 : 26

[8] - یوحنا 5 : 19

[9] -لوقا 14:6

[10] - یوحنا 5 : 30

[11] - متی باب 24 آیه 37


انتهای پیام/


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: