کد خبر: ۱۷۶۴۴
تاریخ انتشار: 03 بهمن - 1400 15:19
دکتر لویدجونز یک رمان نویس مسیحی گفته است: «مشکل عمده کسانی که به آموزه خشم خدا اعتقادی ندارند این است که آنان به مکاشفه کتاب مقدس خداوند ایمان ندارند. آنان خدای خودشان را ساخته اند. اگر ایده داوری خدا را از کتاب مقدس بیرون آوریم چیز زیادی از آن باقی نمی ماند.

فرقه نیوز-بخش مسیحیت تبشیری، مسیحیان بسیار تلاش دارند تا درباره خداوند تنها از محبت و عشق بگویند؛ اما واقعیت این است که خدایی که کتاب مقدس مسیحیان معرفی می کنند از خشم و مجازات نیز سخن می گوید.

در حقیقت اگر چه کتاب مقدس اعلام می کند که خدا محبت است ( اول یوحنا 4: 8) اما بارها در کتاب مقدس به جنبه مجازات خداوند و خشم بر برخی از بندگان سخن به میان می آید. کشیش هایمز معتقد است این اعتقاد که خدا فقط خدای محبت است و هیچ وقت مجازات نمی کند، از عقاید از کتاب مقدس نیست و ایده ای انسانی است و خدای حقیقی را توضیح نمی دهند.

خشم خداوند و داوری او آموزه هایی هستند که در سرتاسر کتاب مقدس؛ هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید دیده می شوند. در تثنیه در توصیف خداوند آمده است : «زیرا که یهوه خدای شما خدای خدایان و رب الارباب و خدای عظیم و جبار و مهیب است » (تثنیه ۱۰ :۱۷).و سپس می گوید: «از یهوه خدای خود بترس، و او را عبادت نما» (تثنیه ۱۰ :۲۰). خدا به اشعیاء نبی گفت، «ایشان را به غضب خود پایمال کردم» (اشعیاء ۶۳ :۳). نحمیاء نبی او را چنین خطاب نمود، «ای خدای عظیم و مهیب»(نحمیا ۱ :۵). دانیال نبی او را چنین نامید: «ای خداوند خدای عظیم و ترسناک » (دانیال ۹ :۴). ناحوم اینگونه او را توصیف میکند : یهوه خدای غیور و انتقام‌گیرنده است. خداوند انتقام‌گیرنده و صاحب غضب است. خداوند از دشمنان خویش انتقام می‌گیرد و برای خصمان خود خشم را نگاه می‌دارد (ناحُوم 1: 2) ارمیا از قول خداوند می پرسد:« آیا از من نمی‌ترسید و آیا از حضور من نمی‌لرزید ( ارمیا 5: 22) داوود در مزامیر می گوید : هر روزه خدا خشمناک می‌شود. (مزمور 7: 11 )

کسی ممکن است بگوید، "آن خدا خدای عهد عتیق است. من به خدای عهد جدید ایمان دارم. این در حالی است که عهد جدید تمام عهد عتیق را تائید می کند و می گوید « تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم... مفید است» (دوم تیموتائوس« 3: 16» علاوه اینکه خدای عهد جدید نیز خدای خشم است. مسیح میگوید: « از او (خدا) بترسید که قادر است بر هلاک کردن روح و جسم را نیز در جهنّم. (متی 10: 28) پولس می گوید : ، "افتادن به دست خدای زنده چیز هولناکی است» (عبرانیان ۱۰ :۳۱). در دوم قرنتیان ۵: 11، نیز از لزوم ترس از خدا سخن می گوید. و عیسی مسیح نیز ایمانداران را از عذاب هولناک جهنم میترساند و می فرماید« و ایشان در عذاب جاودانی خواهند رفت» (متی ۲۵ :۴۶). و وعده داد که :« ایشان را به تنور آتش خواهند انداخت، جایی که گریه و فشار دندان بود» (متی 13: 41-42).و «و گنهکاران در حضور مسیح به آتش و کبریت، معذب خواهد شد، و دود عذاب ایشان تا ابدالاباد بالا می رود... شبانه روزی آرامی ندارند" «مکاشفه 14: 10-11»

این خشم الهی نمود واضحی در الهیات مسیحی نیز دارد زمانی که آدم و حوا گناه می کنند خداوند آنقدر از این گناه خشمگین می شود که در رومیان 1: 18 می گوید « غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل میشود.»بنا بر این خدا قصد دارد از او انتقام بگیرد. در این میان باید خونی ریخته شود تا خشم خدا فرو نشیند .پولس به رومیان می نویسد: «بوسیلۀ خود او از غضب خدا خواهیم رست وقتی ما با خدا دشمن بودیم » ( رومیان 5: 9-10)

دکتر لوید جونز گفته است: «مشکل عمده کسانی که به آموزه خشم خدا اعتقادی ندارند این است که آنان به مکاشفه کتاب مقدسی خداوند ایمان ندارند. آنان خدای خودشان را ساخته اند. اگر ایده داوری خدا را از کتاب مقدس بیرون آوریم چیز زیادی از آن باقی نمی ماند»


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار