خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۷۶۶۶
تاریخ انتشار: 16 بهمن - 1400 10:55

دراویش در تکاپوی قطب

با فوت نورعلی تابنده شاهد ظهور شاخه‌های متعدد درون فرقه‌ای بودیم، زیرا علاوه بر اعمال ذوق و استحسان، کهولت سن نورعلی و ضعف شدید مدیریت وی باعث ایجاد اختلافات درونی شد و کار به‌جایی رسید که امروز شاهد ۸ شاخه درونی در این فرقه هستیم.

فرقه نیوز-بخش صوفیه و دراویش، تاریخ تصوف گواه بر آن است که یکى از سرمایه‌های اصلى فرقه‌های صوفیه برای جذب افراد، اعمال ذوق است و این موضوع ضوابط معیّن و معیار ثابتى ندارد و همچون موم به هر شکل خودنمایی می‌کند تا روزبه‌روز شاخه‌ای تازه از دل فرقه‌ها بیرون بیاید و فرقه جدیدی شکل گیرد.


بزرگان فرقه‌های صوفیه هرکدام روش و عقایدى جداگانه به پیروان خود ارائه می‌دهند تا این موضوع در تاریخ صوفیه به ثبت برسد و با فوت اقطاب، چند شیخ یا افرادی دیگر با چند گرایش و عقیده‌ مختلف جاى اقطاب را می‌گیرند و انشعاب در طریقت فرقه‌های صوفیه امری عادی محسوب شود.


در صوفیه حالات افراد جذب‌شده به نحوی است که بعضی افراد فقط از معیار و ضوابط طریقتی یک شیخ استفاده می‌کنند چون در تصوف هر دسته و گروهى بر روى محور ذوق، استحسان و خواب طی طریق می‌کنند و این موضوع زمینه‌سازی برای انحطاط و انشعابات را فراهم می‌کند


با فوت نورعلی تابنده شاهد ظهور شاخه‌های متعدد درون فرقه‌ای بودیم، زیرا علاوه بر اعمال ذوق و استحسان، کهولت سن نورعلی و ضعف شدید مدیریت وی باعث ایجاد اختلافات درونی شد و کار به‌جایی رسید که امروز شاهد ۸ شاخه درونی در این فرقه هستیم.