خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۷۷۲۷
تاریخ انتشار: 20 ارديبهشت - 1401 11:28

رسوا شدن شاخه‌ها به دست صلاحی+ سند

آیا صلاحی درویش وارسته است؟!
به گزارش فرقه نیوز - بخش صوفیه و دراویش، محمداسماعیل صلاحی یکی از اقطاب شاخه‌های جدید فرقه صوفیه گنابادیه در شب سالگرد علی تابنده با طرح مسائلی، محوری‌ترین و اصلی‌ترین شاخه صوفیه گنابادیه را به چالش کشید و به مرحله فروپاشی رساند.