کد خبر: ۱۷۸۰۳
تاریخ انتشار: 29 مرداد - 1401 14:37
اختصاصی
نفرت‌پراکنی و توهین به مقدسات دینی، هم از نظر دینی و هم از نظر اخلاقی و حقوقی محکوم است ولی شاخه مدرن صوفیه گنابادیه با ادعای «آزادی عقیده» و «آزادی بیان» در شبکه «درتی وی» وابسته به سرویس‌های جاسوسی در حال محکوم کردن اقدام ضارب و تطهیر سلمان رشدی مرتد است. این موضوع نشان‌ از یک رفتار متناقض می باشد. زیرا با بررسی کتب صوفیه به این نتیجه خواهیم رسید؛ مدعیان آزادی بیان و آزادی عقیده به راحتی مهر ارتداد بر پیشانی افرادی که خود را از سرسپردگی قطب خارج کند می زنند!
به گزارش فرقه نیوز؛‌ مسأله ارتداد، به عنوان مشکل اعتقادى سیاسى و اجتماعى از دیر باز در محافل دینى مورد بحث و بررسى بوده است. اما رخدادهاى بحران خیز کنونى در صحنه جهانى و پیدایش شگردها و جریانهاى جدید در صحنه بین المللى از طرف دشمنان اسلام و بی دینان براى مقابله با دین و مقدسات اسلام ناب محمدی(ص) سبب شده است که مسأله ارتداد و حکم آن مورد هجمه شدید شاخه مدرن صوفیه گنابادیه با محوریت مصطفی آزمایش و درتی وی قرار گیرد.مطرح شدن بحث ارتداد و مرتد در فضای مجازی و موضعگیرى منفى مصطفی آزمایش، میطلبد که به تبیین ارتداد و مرتد در فرق مختلف صوفیه پرداخته شود تا بتوان با روشن شدن حقایق با تبلیغات و القائات شیطانى درتی وی این جریان تبلیغاتى-استکبارى مبارزه کرد.

 به همین خاطر به تناسب تخصص و رسالت خویش با تبیین و روشنگرى، غبار ابهام و ناشناختگى از چهره واقعی صوفیه در بحث ارتداد و مرتد برخواهیم داشت تا ان شاالله تلاش ها و شیطنت هاى امثال مصطفی آزمایش با شکست مواجه شود.

موضوع ارتداد، جنبه‏ هاى سیاسى، اجتماعى و فقهى، کلامى دارد که هر یک باید به گونه ای مستقل مورد بررسى قرار گیرد. اما در این نگاه بیشتر همت خود را متوجه دیدگاه بزرگان صوفیه نسبت به آن خواهیم گذاشت و بر ما و اهل اندیشه است که سایر ابعاد را نیز به تحقیق بنشینیم تا حقایق بر همگان روشن شود.

شاخه مدرن صوفیه گنابادیه با محوریت مصطفی آزمایش در حالی این روزها با دفاع تمام قد از سلمان رشدی در فضای مجازی موج سواری می کند و دم از آزادی میزند که اگر بخواهد به بیان دیدگاه بزرگان صوفیه درباره ارتداد و مرتد بپردازد دیگر آبرویی برای آنها باقی نخواهد ماند و دم خروس این مدعیان دروغین بیرون خواهد زد.

نورعلی تابنده قطب صوفیه گنابادیه قائل به ارتداد دراویش در صورت خارج شدن از فرقه بعد از سرسپردگی و بیعت است.  در صفحه ۴۱ جزوه شصت و هفتم به نقل از نورعلی تابنده آمده است: بعد برگشت مرتد است. این را باید نصیحت کنند. اگر برگشت کاری نداشته باشند، مرتبه دوم هم همینطور، مرتبه سوم حکم او اعدام است!

تابنده در ادامه برای تایید سخنان خود قائل به ارتداد در صورت مخالفت با حکومت دموکراسی یا دیکتاتوری می شود و مهر تایید به اعدام حکومتی میزند ( طبق این سخن اعدام محمد ثلاث کاملا مطابق تفکرات بزرگان صوفیه گنابادیه است و رویکرد مصطفی آزمایش نسبت به اعدام ثلاث دهن کجی به نورعلی تابنده است)