خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۷۹۹۵
تاریخ انتشار: 15 بهمن - 1402 09:24

آیا جمهوری اسلامی به اقلیت‌های دینی آزادی نمی‌دهد؟

رئیس انجمن کلیمیان تهران: اقلیت‌های دینی و مذهبی به ویژه کلیمیان، زیر سایه نظام جمهوری اسلامی و حمایت‌های همه جانبه از سوی دولت در این کشور زندگی می‌کنند و شکرگزار خدمات دولت و نظام به جامعۀ کلیمیان هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرقه نیوز،  نظام جمهوری اسامی ایران، با الهام از آموزه‌ها و تعالیم حیات‌بخش اسلام، اهمیت و جایگاه ویژهای در احترام و رعایت حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی قائل بوده و این مهم با مراجعه به اصول قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و سایر قوانین عادی و عملکردها و اقدامات نظام اسامی بعد از پیروزی انقاب، در قبال این دسته از هموطنانمان به خوبی قابل اثبات است.

یوناتن بت کلیا، نماینده آشوری‌ها و کلدانی‌ها در دورۀ هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسامی، می‌گوید: اگر نسبت جمعیت یک دین را به نماینده‌هایش در نظر بگیریم، باید بگویم ما چند برابر مسلمانان در مجلس نماینده داریم و داشتن این حق برای ما با ارزش است و دیدگاه نظام جمهوری اسامی همواره در قبال اقلیت های دینی و مذهبی بسیار مثبت و احترام‌آمیز بوده و حق مشارکت ما در برنامههای فرهنگی_ اجتماعی همواره فراهم شده است.

«یهودا گرامی» خاخام ارشد یهودیان ایران گفت: ما آزادی عقیدۀ کامل داریم. تمامی کنیسه‌ها (عبادتگاه یهودیان) باز بوده و آموزشهای تورات در آنجا صورت می‌پذیرد. ما تمامی انواع مؤسسات آموزشی، از جمله ابتدایی و متوسطه را داریم. فعالیت‌های مذهبی یهودیان در ایران به صورت آزادانه و بدون هیچگونه محدودیت صورت میگیرد همسایگان مسلمان ما احترام زیادی برای ما به عنوان یهودیانی که در ایران زندگی میکنند قائل هستند. برخاف اروپا، در ایران نیازی به حضور نیروهای امنیتی برای حفاظت از کنیسه‌ها و مدارس یهودی وجود ندارد و امنیت شخصی ما عالی است.

«همایون سامه یح» رئیس انجمن کلیمیان تهران گفت: اقلیت های دینی به ویژه کلیمیان، زیر سایه نظام جمهوری اسلامی و حمایت‌های همه جانبه از سوی دولت در این کشور زندگی می‌کنند و شکرگزار خدمات دولت و نظام به جامعۀ کلیمیان هستند و تمامی فرایض مذهبی کلیمیان به صورت آزادانه در حال برگزاری است.

«ژرژیک آبرامیان» نماینده مسیحیان ارمنی حوزه جنوب در مجلس شورای اسلامی، در وا کنش به اقدام وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر قرار دادن نام ایران در فهرست کشورهای ناقض آزادی ادیان، گفت: اقلیتهای دینی از جمله ارامنه در کشور جمهوری اسامی ایران در بهترین شرایط در جامعه و کشور زندگی می‌کنند و از تمام حقوق جمهوری اسامی ایران بهرهمند هستند.

«یوناتن بت کلیا» نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای به شایعه‌سازی‌هایی بر ضد جمهوری اسامی پاسخ داد. در این بیانیه آمده است: آشوریان قرن‌های متمادی در ارومیه زندگی کرده و در حال حاضر، بیش ازَنود کلیسا در روستاهای این شهر داشته که به انجام فرایض مذهبی خود میپردازند. قدیمیترین کلیسای جهان به نام «کلیسای ننه مریم» نیز در این شهر است؛ کلیسایی که در قرن اول مسیحیت بنا نهاده شده است. جدای از اینَ نود کلیسا، شش کلیسا در تهران به برپایی آیینها و اعیاد مذهبی همت کرده و انجمن‌های این کلیساها با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی باعث جلب رضایت مردم خود شده اند. علاوه بر کلیساهای مختلف آشوریان، کلیساهای دیگری نیز در تهران فعال هستند که دو کلیسا متعلق به ارتدوکس‌های یونانی و روس، چندین کلیسا متعلق به کاتولیک‌های واتیکان و چند کلیسا به پروتستانها، عاوه بر این کلیساهایی در همدان، کرمانشاه، قزوین، سلماس، شاهینشهر، کرج و اهواز فعال هستند.

میزان احترام جمهوری اسلامی و مردم مسلمان به سایر ادیان تا بدانجاست که در زمانی که آمریکا، اتهام نقض حقوق یهودیان و نحوۀ غیرقانونی محا کمۀ آن‌ها را بر ایران وارد میکرد، خاخام‌های یهودی وابسته به گروه «نتوریا کارتا» _ که در آمریکا مستقرند_ پس از بازدید دوهفتهای خود از ایران، در بازگشت به نیویورک در یک کنفرانس خبری از مقامات ایران به جهت مهمان نوازی از جامعۀ یهودیان ایران تشکر و تأ کید کردند که در دیدار با اقشار مختلف، شاهد بودهاند که یهودیان ایران نسبت به یهودیان سایر کشورها، از وضع بهتری برخوردارند و جوسازی رسانه‌ها درباره وضع یهودیان ایران، بیمورد و سیاسی است.

این در حالی است که سایر مسلمانان جهان _ که در کشورهای مسیحی‌نشین و… زندگی می‌کنند_ نه تنها از حقوق اجتماعی یکسان با سایر شهروندان آن کشورها برخوردار نیستند و حّق داشتن نماینده در مجالس قانونگذاری را ندارند، بلکه معموال مورد خشونت و آزار واقع شده و حتی از عمل به تعالیم مذهبی خویش نیز منع می‌شوند مانند مسئله حجاب در فرانسه و یاِ اعمال خشونت شدید نسبت به مسلمانان در آمریکا و…!

منبع: Mersadnews

پایان/

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان