خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۹۴۱
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21

نورعلی تابنده: حملات مختلفی از دوستان به من شده است

این اختلافات درون فرقه ای به حدی رسید که زمزمه به وجود آمدن شاخه جدیدی با قطبیت یوسف مردانی به گوش رسید و در اقدامی بی سابقه شیخ فرقه (شریعت)با هماهنگی یوسف مردانی نسبت به سخنان نورعلی تابنده موضع گرفت.
به گزارش فرقه نیوز، پس از این که نورعلی تابنده به خاطر اظهار نظرهای جنجالی و توهین آمیز خود موجب سر افکندگی و پراکندگی بزرگان و فقرای فرقه "صوفیه بیچاره" شد، موجی از اعتراض و دو دستگی در این فرقه به وجود آمد. به طوری که این اظهار نظرهای توهین آمیز قطب فرقه موجب شد تا جمعی از فقرای این فرقه با اعلام برائت دسته جمعی این عمل قطب خود را محکوم کنند.

این اختلافات درون فرقه ای به حدی رسید که زمزمه به وجود آمدن شاخه جدیدی با قطبیت یوسف مردانی به گوش رسید و در اقدامی بی سابقه شیخ فرقه (شریعت)با هماهنگی یوسف مردانی نسبت به سخنان نورعلی تابنده موضع گرفت.

در ادامه این اختلافات، شیوخ و بزرگان "فرقه بیچاره" سعی داشتند نورعلی تابنده را به طور غیر مستقیم، به بهانه مریضی و کهولت سن  به صورت محترمانه ای کناره بگذارند.

پس از شعله ور شدن آتش اختلافات درون فرقه ای ، نورعلی تابنده در جلسه عمومی خانقاه تهران در اقدامی بی سابقه در جمع مریدان خود به صورت آشکار نسبت به عملکرد بعضی از شیوخ فرقه اعتراض کرد و اظهار داشت: در این مدت حملات مختلفی از طرف دوستان و اشنایان بر من وارد شده است.

نورعلی تابنده در پاسخ به این اعتراضات اظهار داشت: از چیزی نمی ترسم به جز عدل الهی چون عدل الهی دقیق است و اگر به اندازه پر کاهی تخلف داشته باشم مجازات می شوم!

وی در ادامه این سخنرانی،  خود را با قرآن مقایسه کرد و گفت:  طبق وعده الهی خداوند، ذکر که همان قرآن است را نازل کرده و خود خدا وعده داده است که از ذکر محافظت می کند!

 

گفتنی است بنا به درخواست و احترام به مردم شهرستان گناباد نام فرقه صوفیه گنابادیه به بیچاره نام خانوادگی موسس و اقطاب آن تغییر پیدا کرده است.

 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان