خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۹۶۵
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21

خشونت در بهائیت / قسمت آخر

در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ایران زمین‌، قیام میرزا کوچک خان از نمونه نهضت‌هایی است که با اندیشه اسلامی و ضداستعماری تشکیل شد، البته با نیرنگ و خیانت‌های کمونیستها به انحراف، تجزیه و نفاق داخلی دچارشد و در نهایت روس‌ها با رژیم استبدادی قاجاروسپس با حرکات سرکوبگرانه رضاخان آن را به شکست کشاند.
گروه بهائیت-فرقه نیوز، میرزا یونس مشهور به میرزای کوچک‌ درسال ۱۲۹۸ در شهر رشت متولد شد. وی برای تحصیل علوم دینی به مدارس مذهبی رفت. در ۱۳۲6در گیلان به جمع آزادیخواهان پیوست و برای مقابله با استبداد محمدعلی شاه به سوی تهران رهسپار شد. در جریان اولتیماتوم روس‌ها که منجر به تعطیلی مجلس شد میرزا کوچک خان در رأس مخالفان پذیرش این اولتیماتوم بود و حتی مدتی نیز بازداشت شد. در دوران جنگ جهانی اول و در زمانی که دسته‌ای از نمایندگان و مردان سیاسی به علت وضعیت بحرانی کشور و حضور نیروهای بیگانه دست به مهاجرت می‌زدند، میرزا کوچک خان با پیوستن به اندیشه اتحاد اسلام‌ درصدد برآمد تا با راه اندازی تشکیلات نظامی به مبارزه علیه استبداد رضاخان و سرسپردگی‌های وی، پیمان‌ها با بیگانگان و دخالت آنان در امور داخلی کشور بپردازد. میرزا کوچک خان بعد از این عازم گیلان شد و شروع به تهیه مقدمات برای قیام کرد. اما چون روس‌ها از قبل او را از منطقه تبعید کرده بودند، مجبور بود مخفیانه به فعالیت‌های انقلابی بپردازد. با این حال میرزا کوچک خان در مدتی کم توانست همفکرانی درکنار خود جمع کند و قیام را علنی سازد. وی در سال‌های قبل از به قدرت رسیدن رضاخان، موفق شد هسته‌های تشکیل نهضت مسلحانه را آماده کند.

 

روس‌ها، در سرکوبی این نهضت انقلابی توفیق چندانی نداشتند، با وقوع انقلاب اکتبر از مناطق شمالی ایران بیرون رفتند و انگلیسی‌ها وارد میدان شدند و تقریباً تمامی ایران را زیر نفوذ سلطه خود درآوردند. دولت بریتانیا با انعقاد قرارداد معروف ۱۹۱۹ با وثوق الدوله‌، ایران را تحت الحمایه خود درآورد وتمام امورمالی‌، گمرکی ونظامی کشور را به دست آنها افتاد‌. روز ۱۶ خرداد ۱۲۹۹ میرزا کوچک خان، در شهررشت حکومت جمهوری اعلام کرد. در این بین مبارزاتی هم با ارتش سرخ روسیه در منطقه انزلی انجام شد و قیام و مبارزه بر علیه حکومت قاجار ادامه داد.درابتدای کودتای رضاخان، شرایط سیاسی ایران شدیداً علیه میرزا کوچک خان بود. روسها اورا تنها گذاشته بودند وفقط به منافع خود درایران می‌اندیشیدند. سرکوب نهضت اسلامی میرزا کوچک خان جنگلی، محصول مشترک شوروی‌، کمونیست‌های داخلی‌، دولت بریتانیا و استبداد رضاخان بود. البته این سرکوب با هماهنگی کامل این گروهها بود و توسط عاملان بهائی آنها در کشور به وقوع پیوست. دراین میان فقط میرزا کوچک خان بود که نه حاضر به ترک کشور شد و نه تسلیم شدن به قوای دولتی را پذیرفت و سرانجام نیز به مبارزه ادامه داد تا در ۱۱آذر ۱۳۰۰ به مقام شهادت رسید. دوستدار، چهره سرشناس تروريستي که در صفوف نهضت جنگل میرزا کوچک خان تفرقه انداخت و «کودتاي سرخ» را عليه ميرزا کوچک خان هدايت کرد، وی(دوستدار) به يکي از خانواده‌هاي سرشناس بهائي ساري (خانواده دوستدار) تعلق داشت و سردار (عبدالحسين خان معزالسلطان)، همدست او، ازاعضاي خاندان اکبربود که برخي از اعضاي آن، به‌ويژه ميرزا کريم‌خان رشتي، به رابطه با سرويس‌های جاسوسی انگليس شهرت فراوان دارند. نقش احسان‌الله خان دوستدار، به عنوان يکي از برجسته‌ترين تروريست‌هاي تاريخ ايران، اهميت فراوان دارد. علاوه بر این حضور مأموران بهائي سرويس‌های جاسوسی بريتانيا در نهضت جنگل اهمیت زیادی دارد. برای نمونه، ميرزا شفيع خان نعيم، بهائي گيلاني، است که در شهر انزلي به‌دست جنگلي‌ها به قتل رسيد و غلامحسين ابتهاج است که به‌وسيله انقلابيون دستگيرشد.

 

 جنگلي‌ها قصد محاکمه ومجازات او را داشتندولي با وساطت احسان‌الله خان دوستداروميرزا رضا خان افشاروی آزاد شد.ميرزا رضاخان افشار نيز خود بهائي بود و نقش های مخرب و مرموزي درحوادث نهضت میرزا کوچک خان ايفا کرد.دراین زمان عناصرفرقه دست آموز بهائی ووابسته به شبکه جاسوسی انگليس وحتي کمونيستهای وابسته به شوروي مارکسيستي به درون نهضت راه يافتند وبا تبليغات ضد اسلامی، موجبات ترديد مردم گيلان، مازندران و اردبيل درحمايت ازنهضت میرزا را مهيا ساختندو دراین راه موفق هم بودند.همانطورکه درکمیته مجازات اشاره شد یکی ازاهداف ایجاد آن ترور رهبران مشروطیت و این نهضت بود.احسان الله مي خواست کوچک خان را به مرام "باب" جلب کند ولي کوچک خان اعتراض کرد که حالا وقت پرداختن به مذهب نيست؛ لازم است براي آزادي وطن از انگليسي ها و ازظلم شاه کاری کرد. اين امرسبب شد که اين بابي، ازاردوي کوچک خان خارج شود. بعدازشکست نهضت ، که به طورعمده نتيجه دسیسه احسان الله خان بود، وی به شوروي گريخت.

کلام آخر:
در مورد جنایات و خشونت های بهائیان موارد زیادی وجود دارد که دراین چند قسمت به گوشه ای ازآنها اشاره کردیم البته این فرقه ضاله با تبلیغات دروغین و ظاهر‌سازی در بین افکار عمومی و ادعای حقوق بشر همیشه خود را مظلوم‌ترین نشان داده ودرپشت این نقاب چهره خشن ، تروریست و جاسوس خود را پنهان کرده تا درفرصتی مناسب بتواند اهداف شوم وننگ خود را انجام دهد.این فرقه ضاله همانند دستان اربابان انگلیسی و صهیونیستی خود هستنددرایران برای نابود کردن دین ودیانت و فرهنگ مردم...


 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان