خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۲۴۱۷
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21

شراب خواری علنی درشبکه محبت به نام عیسی مسیح

مجریان برنامه امید زنده شبکه صهیونیستی محبت، برخلاف آموزه های مسیحیت وبه صورت علنی، اقدام به نوشیدن شراب کردند.
 شراب خواری علنی درشبکه محبت به نام عیسی مسیح

به گزارش فرقه نیوز، در برنامه امید زنده شبکه ماهواره ای تبشیری محبت ،که به تازگی از این شبکه پخش شد کشیش الهام وکشیش سوریک ،مجریان این برنامه دراقدامی وقیحانه وبرخلاف کتاب مقدس، اقدام به نوشیدن شراب به نام حضرت عیسی (ع)کردند .

نوشیدن شراب درحالی ازسوی برخی از به اصطلاح کشیش های مسیحی انجام می شود که انجام این گناه، درهمه ادیان آسمانی از جمله مسیحیت ممنوع است وحتی درکتاب مقدس مسیحیان هم ردیف باجرم شنیع زنا آمده است ودرجملات زیادی از آن، از جمله درکتاب رومیان باب ۱۴جمله ۲۱ وافسسیان باب ۵جمله ۱۸و اول تیموتائوس باب ۳ جمله ۸، به بیان عیوب این گناه وتحریم آن پرداخته است .

شبکه صهیونیستی محبت باپخش انواع برنامه های تبشیری به دنبال تغییر بنیادمذهبی مسلمانان ایرانی است.یکی از این برنامه های اغواکننده برنامه امیدزنده است که  باهدف بزرگ نمایی تعدادمسیحیان ایران باهوچی گری رسانه ای وبهره گیری از تکنیک های روانشناسی فریب، پخش می شود. یکی از روش های مورد استفاده برای پیشبرد این هدف شوم،تماس های تلفنی ساختگی بینندگان است وبر این اساس، مجریان این برنامه با شگردهای مختلف ودلسوزی، سعی در برقراری ارتباط عاطفی و احساساتی با مخاطبین فرضی خودوالقا وانتقال پیام شیطانی خود،به آنها را دارند .

گفتنی است این برنامه قبلا بااجرای دونفردیگراز مهره های جریان مسیحیت صهیونیستی پخش می گردید که پس ازشکست آنهادراجرای ماموریت محوله،کشیش سوریک والهام که مهارت بیشتری در دروغ گویی ودور زدن مخاطب دارندجایگزین آن دو شده اندکه ظاهرا این تغییر مهره ،نیزدرپیشبرداهداف شیطانی این برنامه،موثرنبوده است.

 

ادیان نیوز

 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان