خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۲۹۱۷
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21

طی کردن مراحل سلوکی در فرقه سیاسی تابنده

با توجه به سلوک پوشالی فرقه صوفیه و قطبیت صوفیان عارف نما، اسارت مریدان با جذب به فرقه آغاز می‌شود و باعث می‌شود انسان از ارزش‌های خدایی خارج شود و ارزش‌های مادی ملاک برتری قرار می‌گیرد.
رونمایی از دعای جدید فرقه صوفیه خانواده بیچاره

به گزارش فرقه نیوز، با توجه به سلوک پوشالی فرقه صوفیه و قطبیت صوفیان عارف نما، اسارت مریدان با جذب به فرقه آغاز می‌شود و باعث می‌شود انسان از ارزش‌های خدایی خارج شود و ارزش‌های مادی ملاک برتری قرار می‌گیرد.

مرید با جذب در فرقه دچار رذایل اخلاقی گوناگونی می‌شود و اثرات ناگواری بر زندگی دینی و دنیایی وی وارد می‌شود. مهم‌ترین آسیبی که مرید با ورود به فرقه در وی شکل می‌گیرد شرک خفی است.

شرک خفی مریدان نسبت به پیر یا مرشد یا قطب خود به گونه‌ای است که غیرقابل انکار است و تاکنون کسی نتوانسته آن را رد کند. با تحقیق در مورد شرک خفی در فرقه‌های صوفیه به این نتیجه می‌رسیم که مهم‌ترین عامل این رذایل اخلاقی به حراج گذاشتن آبرو و حیثیت مرید نزد بزرگ فرقه است.

اصولا افرادی جذب فرقه صوفیه ملاسلطان بیچاره می‌شوند که به نوعی دچار طمع هستند و این طمع می‌تواند در موارد گوناگون وجود داشته باشد. فقرای این فرقه با توجه به موقعیت حساس بزرگان فرقه در جامعه و همایت مختلف رسانه‌ای و مالی داخلی و خارجی از سوی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آن‌ها را موثر در اموری می‌دانند که مورد طمع اوست.

برای نمونه در شهرهای کوچک کسانی جذب این فرقه سیاسی می‌شوند که طالب احترامات ظاهری هستند و به نوعی از جامعه و یا خانواده به خاطر رفتارهای هنجارشکنانه ترد شده‌اند ویا در شهرهای بزرگ افرادی که طالب ریاست و مسائل مالی هستند جذب این فرقه می‌شوند تا با حراج گذاشتن آبروی خود به نان و نوای برسند.

چاپلوسی در فرقه سیاسی تابنده حالتی است برخاسته از ضعف نفس و نوعی اسارت روحی فقیر که در برابر قطب یا بزرگان برای جلب منافع و کسب امتیازهای مادی صورت می‌گیرد.

برای نمونه جناب ابوالحسن تنهائی برای طی کردن مراحل ترقی در این فرقه، الفاظی خاص به کار می‌برد که این الفاظ از چاپلوسی هم گذر کرده است. وی برای خود نمایی از لفظ (علیهم السلام) برای اقطاب استفاده می‌کند و برای تحریک فقرا بیان می‌کند: چون خداوند تابنده است تابش نور او بایستی به شکل صفات او تجلی یابد! و از نورعلی تابنده به عنوان استاد کامل ربانی یاد می‌کند.!

نکته جالب این مطلب آن است که وی بعد از بیان مطالب فوق ره صد ساله را یک شبه طی می‌کند و به عنوان یکی از اساتید این فرقه شناخته می‌شود و در کتابخانه صالح خانقاه امیرسلیمانی برای وی کلاس می‌گذارند و به تربیت فقرا مشغول می‌شود!
متاسفانه رکن اساسی طی کردن مراحل به ظاهر عرفانی و سلوکی در این فرقه چاپلوسی است و فقرا ومریدان برای طی کردن پله‌های ترقی در این فرقه راهی جز آن ندارند.

 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان