خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۳۰۶۲
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21
اختصاصی؛

خدایی که در عیسی مسیح تجسد یافته و به زمین می آید!

متاسفانه امروزه در مسیحیت بیش از آنکه افراد به دنبال حقیقت و واقعیت باشند به دنبال سخنان عاشقانه و زیبا هستند. سخنانی که تنها زیبایی و جذاب بودن آن مورد توجه قرار می گیرد و نه واقعی و حقیقی بودن آن.
223

فرقه نیوز-بخش مسیحیت تبشیری، مسیحیان معتقدند: هنگامی که گناه آدم تمامی نسل بشر را آلوده ساخت، خداوند  چاره را در آن دید که لباس انسانی به خود بپوشاند و به زمین بیاید و مهربانانه خود را فدای نسل بشر نماید. لذا عیسی مسیح که بر روی صلیب رفت در حقیقت خدا بود که بر روی صلیب رفت و این گونه است که محبت و مهربانی در مسیحیت از بزرگترین ادعاهای مسیحیت به شمار می رود. و مسیحیان همواره از عشق مسیح – خداوند-به انسانها و دست به کار شدن خود خدا سخن به میان می آورند.


 
جملاتی که در عین زیبایی هیچ بهره ای از حقیقت نمی تواند داشته باشد. و بیشتر به افسانه شبیه است تا واقعیت. سخنانی که در خود کتاب مقدس مسیحیان هم حضرت عیسی یک بار هم به آن اشاره نکرد بلکه از تحریفات مسلم مسیحیت به شمار می رود.

 آیا می توان باور کرد که خداوند بزرگ و نامحدود در جسم محدود جای بگیرد  و به زمین بیاید. به راستی چگونه انسانی که مانند سایر انسانهاست و احتیاجات مختلف مادی و معنوی دارد می تواند خدا باشد؟! مساله ای که برخی از مسیحیان نیز به عدم امکان آن اشاره نموده اند.

متاسفانه امروزه در مسیحیت بیش از آنکه افراد به دنبال حقیقت و واقعیت باشند به دنبال سخنان عاشقانه و زیبا هستند. سخنانی که تنها زیبایی و جذاب بودن آن مورد توجه قرار می گیرد و نه واقعی و حقیقی بودن آن.

لذا امروزه شیوه تبلیغ مسیحیت با وجود تمامی چالش ها و ضعف های موجود در ان؛ تنها پرداختن به مهربانی و امید است اگر چه این مساله از افکار انحرافی و تحریف شده در مسیحیت نشات گرفته باشد.


 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان