خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۳۲۹۰
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21

شهید هاشمی نژاد سدی محکم در مقابل انجمن حجتیه / پوستر

برای رژیم این مسئله مطرح بود که سر جوانان را یک جا بندکندکه کاری به کار آمریکا و رژیم و نفت وشرایط سیاسی نداشته باشند . آن جای سرگرمی چه بود؟ برای رژیم فرق نداشت . گاهی به دانشجویان می گفت بابا این همه وسائل شهوت رانی برای شما ریخته، ما خودمان کمکتان می کنیم شما چه کار به کار سیاست دارید؟ امکانات رفاهی به آنان می داد، بورس می دادند و… نه، کاری به رژیم نداشته باشند.یکی از سرگرمی ها هم این بود که بروید با بهائیت مبارزه کنید.
2

فرقه نیوز-بخش انجمن حجتیه، 

 بخشی از سخنان شهید هاشمی نژاد در بیستم آبان 1360 پیرامون انجمن حجتیه را می خوانیم

بسم الله الرحمن الرحیم
یک سئوالی که این روز ها ما خیلی درگیر آن هستیم راجع به انجمن حجتیه است. خوب دقت بفرمایید الان فرصتی برای طرح تفصیلی این مسئله نیست و من خیلی فشرده عرض می کنم...
یک دسته که دسته اقلیتی هستند متئاسفانه در آن خط انجمن اند. خط انجمن همان که سابقا وجود داشت، مبارزه با بهائیت بود. تا این جا اشکالی نداشت، با بهائیت مبارزه کنند، اشکال کار چند مطلب بود لیکن آنکه آن برادران، یعنی تعدادی از رهبرانشان چنان بهائیت را بزرگ می کردند که انگار در این مملکت تنها خطر بهائیت است، در حالی که ما معتقد بودیم، یعنی خط انقلاب معتقد بود که بهائیت یک شاخه ای است از شاخه های استعمار. معلولی است ، ما باید سراغ علت برویم. بعدهم که دیدیم وقتی در ایران انقلاب می شود و عوامل امپریالیسم کوبیده می شوند بهائیت هم میرود سراغ کار خودش . این یک جهت.

 جهت دوم این مسئله بود که همان طور که می دانید بچه های خوب وپاک و صادقی که با آنها کار می کردند (ضمنا عرض کنم من هیچ یک از آنها چه کوچک وچه بزرگ را نمی خواهم متهم کنم ورهبرانشان را هم من متهم نمی کنم ولی میگویم در دیدشان اشتباه داشته اند و کافی است که جرایان را ببینیم چیست) به این بچه هاگفته می شد که به این شرط می توانید باما کار کنید که با سیاست کار نداشته باشید .

همان وقتی که بچه های ما در خیابان ها بودند و فریاد می زدند ، در زندان بودند و در برابر گلوله بودند اگر کسی را احساس می کردندکه در فعالیت های سیاسی است عذر او ر ا می خواستند و این خلاف خط امام است دیگر. و به همین دلیل هم بود که رژیم اجازه می داد آنها در زمینه مبارزه با بهائیت کار کنند. برای اینکه برای رژیم این مسئله مطرح بود که سر جوانان را یک جا بندکندکه کاری به کار آمریکا و رژیم و نفت وشرایط سیاسی نداشته باشند . آن جای سرگرمی چه بود؟ برای رژیم فرق نداشت . گاهی به دانشجویان می گفت بابا این همه وسائل شهوت رانی برای شما ریخته، ما خودمان کمکتان می کنیم شما چه کار به کار سیاست دارید؟ امکانات رفاهی به آنان می داد، بورس می دادند و… نه، کاری به رژیم نداشته باشند.یکی از سرگرمی ها هم این بود که بروید با بهائیت مبارزه کنید.
اما این جمله را هم توضیح بدهم: این جور نبود که رژیم بگوید بروید با بهائیت مطلقا مبارزه کنید. اگر این اقایان هم ادعا می کنند ما با بهائیت مبارزه می کردیم ،کم لطفی می کنند . بهایئت سه بعد داشت: بعد اقتصادی، بعد سیاسی، بعد فکری.

 دقت کنید در بعد سیاسی و بعد اقتصادی یک قدم هم اجازه نداشند مبارزه کنند. رژیم قرص و محکم جلوی آنها را می گیرفت. این ها می توانستند حتی راجع به پپسی کولا صحبت کنند، که مال ثابت پاسال بود؟ این ها می توانستند راجع به به شرکت هایی که از نظر اقتصادی در اختیار بهائیت بود حرف بزنند؟ ابدا! این جا رژیم چراق قرمز داده بود و آقایان هم بر اساس دیدشان ( باز نمی گویم خیانت) بارژیم در گیری پیدا نمی کردند.

دیدشان این بود که باید آسته رفت تا گربه شاخ نزنه! بنا بر این در: بعد اقتصادی (مبارزه) نداشته و نمی توانستند هم داشته باشند. در بعد سیاسی هم به همین تیپ. می توانستند بگویند آقای هویدا چرا تعدادی از وزرای کابینه تان بهائی هستند؟ ابدا! می گفتند فضولی موقوف! پس کجا مبارزه می کردند؟ و رژیم اجازه می داد به آنها: فقط در بعد فکری. خوب این خط در انجمن حجتیه وجود داشت.

و امروز هم ما نیستیم که به آنها کار داریم و مطرح می کنیم. متاسفانه آنها با ما کار دارند. و الا ما کاری به آنها نداریم. شما فکر می کنید امام چرا مصدق را مطرح کردند؟ سال اول انقلاب کاری به کار مار مصدق نبود. کسی بود، آمد کاری کرد و رفت. مسئله این بود که امام زیر پوشش مصدق، مصدق را دارند زنده می کنند در مقابل خط انقلاب، اینجا امام باید موضع گیری کند. با کمال تاسف باید بگویم آن خط سوم که خط اصلی انجمن است امروز کار دارند به ما. این است که ما هم ناچاریم به آنها کار داشته باشیم .پس ما حالت تهاجمی به آنها نداشتیم حالت دفاعی داریم از انقلاب:

دقت بفرمایید: چه کار دارند به ما؟

کوشش کردند در ابتدا که رهبر انقلاب را امام نگویند. البته این را صریح نگفتند. هی گفتند: نائب الامام، نائب الامام. بسیار خوب نائب الامام خود افتخار بزرگی برای رهبر انقلاب است. ولی چرا از گفتن لفظ امام نگران هستید؟ بابا مگر قرآن از پیشوایان کفر را امام تعبیر نکرده؟ شما از این که به رهبر انقلاب امام بگویید می ترسید به امام زمان (عج) بر بخورد؟! این ها را ما تضعیف خط رهبری ندانیم؟

 مطلب بعدی: متاسفانه حد اقل تعدادی از آنها مطرح کردند، در عده ای از دبیرستانها بعضی از معلمین شان که: مقام رهبری از مقام مرجعیت جداست، یعنی چه؟ یعنی دین از سیاست جداست ؟ مرجع برای وضو و غسل و …. است، نه برای حکومت، نه برای مبارزه با ستم، نه برای امر به معروف در آن حد. نه برای جهاد، نه برای دفاع، عجب! من سئوال می کنم حکومت جزء اسلام است. یا خارج از اسلام است؟ مرجعی که در باره ی نظام سیاسی اسلام نظر نداشته باشد این در هم اسلام نظر دارد یا در بخشی از اسلام نظر دارد؟ چرا صریح نمی گویید؟ بگویید حکومت جرء اسلام است یا اسلام حکومت ندارد؟ و ما باید منتظر بمانیم امام زمان (عج) بیاید.خیلی مسئله خطرناک است . چیست که دارید طرح می کنید که مرجعیت از رهبری جداست. ببینید شما به ما کار داشتید یا مابه شما؟

 شیطنت نکنید و الا جلو تر می آییم. ما دیگر اجازه نمی دهیم جامعه ما به آن شرایط برگرددکه شما در زیارت جامعه می خوانید درباره ی ائمه علیهم السلام :” والساسه العباد”. از شرائط رهبری آشنائی با سیاست است، اگاهی از شرایط سیاست است، به مرجع که می رسیم؛ رهبری از مرجعیت جداست؟!

بله، که جامعه را برگردانید به همان وضع تاریکی که قبلا وجود داشت. به تعدادی از آنها باید گفت چرا صریح نمی گویید، بگویید ما عافیت طلبیم. کسانی را می خواهیم که بگویند، که اسلام شما در همین است که سرتان را پایین بیندازید و بروید و بیائید. امام این نیست و تعدادی از مراجع هم این نیستند. پس ببینید، ما کاری به آنها نداشتیم. اگر اینها گذشته شان گذشته بود ، بسیار خوب، هرچه بود گذشت. حالا با انقلاب حرکت کنید. 

 آقا جامعه را رها کنید، یک سری کارها این کار را می گویم دقت بفرمایید: تحت نام امام زمان (عج) اواخر نمی دانم دقت کردید یا نکردید، نمی خواهم بگویم این کار مستقیم مربوط به آنهاست نمی دانم، باید بررسی کرد از کجاست،

عکس امام توی مغازه ها خیلی کم شده است و شعار های یا صاحب الزمان صلوات الله علیه آمده. خوب ممکن است بگوید ولایت تان ضعیف است؛ شما با امام زمان(عج) مخالفید؛ این چرند ها را بگذارید سرجایش و الا خواهیم گفت که شما امام زمان (عج) را نشناخته اید. صریح عرض می کنم.

امام زمان قرآن وقتی یهود و نصارا آمدند به پیغمبر گفتند ما دوستان خداییم قرآن می گوید اگر شما راست می گوئید دوست خدایید بیاید دنبال من. امام زمانی هستید ( صلواه الله علیه) حکومت امام زمان حکومت آرامش است؟ یا حکومت انقلاب است و شمشیر و مبارزه؟ بیایید دنبال رهبر حرکت کنید. چرا نمی کنید این کار را؟ شما نه که بر در هر مغازه ای .. یک جمله صاحب الزمان صلوات الله علیه بنویسید، بلکه روی هر شیشه هر در و دیوار خانه این جمله ی مقدس را پر کنید، اشکال این جا نیست، سر جای دیگر است. اشکال این است که تحت این نام می خواهید مقام رهبری را تضعیف کنید،

 من نمی خواهم آنها را تشبیه کنم، مثال می زنم: ببینید معاویه در زمان خودش میخواست با نام علی علیه السلام مبارزه کند. چرا؟ چون علی رهبر زنده است دیگر، یقه معاویه را میگیرد و می گوید: تو چرا اینطور زندگی می کنی و تو شایسته نیستی، (معاویه) چکار می کند؟ از پیغمبر تجلیل می کند. اسم رسول خدا و نام پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام را اگر در حکومت معاویه می بردند جرم بود، می گرفتند می کوبیدند. اما یک ملیون نام پیغمبر را کسی می برد کاری به آنها داشتند؟ نه چرا؟ چون حضرت که در جامعه نیست که یقه معاویه را بگیرد. او تحت نام رسول خدا اسم امیرالمومنین را دارد پنهان می کند.

شما ولی عصر علیه الاسلام تکیه می کنید. امام زمان اولا منحصر به شما نیست، مال همه مردم شیعه است. عرض می کنم شما تمام در و دیوار خانه و مغازه را پر کنید از نام مقدس صاحب الزمان صلواه الله علیه اما این را پوشش قرار ندهید که این را به دست فراموشی بسپارید. اینها عقلمان می رسد، ..

 یا صاحب الزمان صلوات الله علیه را بزنید و زیر این یا صاحب الزمان رهبر زنده را و نائب او را ازش نام ببرید. درست مثل این می ماند که آدم برود کوفه مسلم ابن عقیل علیه السلام آن جاست نام امام حسین را مطرح کند. امام حسین علیه السلام که توی کوفه نیست. آن را تجلیل می کند، در واقع بخواهد مسلم ابن عقیل علیه السلام را بکوبد. توکه علاقه مند به آنی بیا آنجا…………

روزنامه خراسان ( وابسته به بنیاد مستضعفان)چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۶۰

 

برای دریافت پوستر با کیفیت از لینک زیر اقدام کنید

شهید هاشمی نژاد

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان