خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۴۷۱۰
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21

نگاهی متفاوت به فرقه رام ا..

علاقه به شعبده بازی، تردستی و کارهای سحرآمیز کم کم به پیمان فتاحی خودخواهی هایی را تحمیل کرد که سرانجام آن ایجاد فرقه ای جدید از نسخه بدلی آیین های التقاطی هندی در ایران بود.
212

فرقه نیوز، پیمان فتاحی معروف به ایلیا با فرقه خودساخته اش (رام الله) توانست عده ای را دور خود جمع کند که بیشتر آنها را افراد نابهنجار اجتماعی و فریب خورده گان فرقه تشکیل می دادند.

تیم شش نفره پیمان فتاحی (ایلیا) مانند تیم حفاظتی قوی حدود یک دهه فعالیت های مرموزانه اش را استمرار بخشید و در طول این سال ها به تبلیغ آیین شرک آمیز خود پرداخت. با نگاهی به زندگینامه ایلیا و آنچه که در کتابچه های تبلیغی از وی  به عنوان تعریف و تمجید آمده ساختگی بودن فرقه کاملا آشکار می شود.

اسامی و شعارهایی که پیمان فتاحی انتخاب کرده قبل تر برای این اسامی و عناوین زمینه سازی هایی شده بود و در کتابچه های تبلغیی به آن دامن زدند. به عنوان مثال یکی از اسامی مستعار وی خالق الیاس (نبی) است که در مورد انتخاب این اسم از زبان مادرش مطالبی آورده شده است.

فرقه ای که فتاحی نمایندگی آن را در ایران بر عهده داشت فرقه ای است که خاستگاهش شبه قاره هند است و با ترکیبی از آیین هندو و اسلام شکل گرفت و پیمان فتاحی نیز معجونی از آیین های دیگر به آن اضافه کرد. در مجموع باید گفت که به نوعی نسخه ایرانی آیین سیک هندی ها بود.

آنچنان که از تاریخچه آیین سیک گزارش شده این فرقه جدید  التاسیس با جریان ها و فرقه سازی ها قرون معاصر مقارن است. این آیین در نهایت آنچه که مد نظرش است رواج پلورالیسم دینی و بی تفاوت کردن مسلمانان به دین اسلام است.

در نظر موسسان این فرقه، تفاوتی بین ادیان آسمانی و آیین های بشری دیده نمی شود و همچنین تسلسل ادیان الهی و تقدم و تاخر آنها نیز بی معنی است.

تشابهاتی که بین فرقه رام الله و آیین های فرقه ای با خواستگاه شرقی دیده می شود به نوعی همگی شعبده گری و سحرآمیزی را به همراه خود دارند و این شیوه ها گاهی با نوعی ریاضت های ظاهری و نسخه های بدلی عرفان نیز آمیخته می شود.

روش های مکتوب سازی برای فرقه رام الله و پیمان فتاحی شباهت نزدیکی با بهائیت دارد آنچنان بیش از چهارهزار صفحه متن مکتوب در زمینه های علوم باطنی به وی نسبت می دهند.

ایلیا با دیدگاه هایش را در حلقه یاران نزدیک خود کاملا رسوخ داد و در ادامه در حلقه ای دیگر که عمومیت داشت از این یاران نزدیکش به تبلیغ فرقه عمومیت داد. کتاب "جریان هدایت الهی" که از آن به عنوان کتاب مبنایی فرقه یاد می شود در سال 1377 منتشر و در بین هواداران ایلیا توزیع شد که بعد از این اقدام بود که شهرت ایلیا صدچندان شد.

پیمان فتاحی با شگردهایی که در چنته داشت کم کم وارد فازهای اقتصادی نیز شد و از طریق هواداران خود مبالغ هنگفتی به دست آورد تا حلقه شش نفره ایلیا به مطامع اقتصادی خود نیز برسند.

گفتنی است کفرآمیز بودن بنیان فرقه رام الله در نگاه اول برای عموم مشهود نیست اما با کمی بررسی مبانی فرقه ای به شالوده های کفرآمیز و سحرآمیزی این آیین بشری پی می بریم. / رهپویان هدایت

 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان