خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۴۹۰۳
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21
بخش سوم

نماد شناسی / شناخت نماد های رایج

در ادامه مبحث نماد شناسی پس از بررسی جایگاه نماد در فرهنگ عامه و جایگاه نمادشناسی در فرهنگ و هنر به بررسی نمادهای رایج می پردازیم.
1212

فرقه نیوز -بخش عرفان های نوظهور، در ادامه مبحث نماد شناسی پس از بررسی جایگاه نماد در فرهنگ عامه و جایگاه نمادشناسی در فرهنگ و هنر به بررسی نمادهای رایج می پردازیم.

 

ین ویانگ
تایجیتو و یا ین و یانگ مفهومی است در نگرش چینیان باستان به نظام جهان. یین و یانگ شکل ساده‌شده‌ای از مفهوم یگانگی متضادها است. از دیدگاه چینیان باستان و تائوباوران، در همه پدیده‌ها و اشیاء غیر ایستا در جهان هستی، دو اصل متضاد ولی مکمل وجود دارد. یین و یانگ نشان دهنده قطب‌های مخالف و تضادهای جهان هستند.

                      

البته این بدان معنا نیست که یانگ خوب است و یین بد است، بلکه یین و یانگ مانند شب و روز یا زمستان و تابستان بخشی از چرخه هستی هستند. وقتی تعادل و احساس خوبی به وجود می‌آید که تعادل بین یین و یانگ برقرار باشد. نقطه‌های متضادی که داخل شکل یین و یانگ دیده می‌شود به این مفهوم است که یین وقتی به حداکثر خودش برسد، و می خواهد تمام شود در درونش یانگ را دارد و وقتی هم که ینگ می خواهد به حداکثر خود برسد در درونش یین را دارد. یعنی وقتی یکی تمام می‌شود، دیگری در درونش رشد می‌کند و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. ین و یانگ به ترتیب نام اصل‌ها یا نیروهای مکمل مادینه و نرینه جهان در فلسفه ذن و تائوئیسم است که همه وجوه زندگی را در بر می‌گیرد. ین در لغت به معنای سمت سایه گرفته تپه است و یانگ سمت آفتاب‌رو. ین معمولاً مترادف زمین شمرده می‌شود که تاریک و سرد است و هر چیز بدی به آن نسبت داده می‌شود و یانگ مترادف آسمان است و روشن و گرم و خوب شمرده می‌شود.
در آئین تائوئیسم خیر و شر به یک اندازه در نظام عالم وجود دارد و به صورت سیاه و سفید همه چیز با هم یکسان است. اما این اعتقاد با اعتقاد دین اسلام تناقض درد زیرا در اسلام خیر مطلق خداوند است و شر قدرت ناچیز و محدودی است که انسان را به گمراهی می کشاند.   

ستاره پنج پر یا پنتاگرام

ستاره پنج‌پر یا پنتاگرام شکلی هندسی است که از پنج خط تشکیل شده و به شکل ستاره است. کلمه «پنتاگرام» از کلمه یونانی(ν) منشا گرفته‌است که به معنی پنج خط است. پنتاگرم به عنوان سمبلی ارزشمند در یونان و بابل قدیم مورد استفاده قرار می‌گرفته، پنتاگرم دارای گرایش‌های جادویی نیز می‌باشد.

      

بسیاری از کسانی که پیرو نوپگانیسم یا مهرپرستی هستند از این سمبل استفاده می‌کنند. (مهرپرستی آیینی رازآمیز بود که بر پایه پرستش مهر(میترا) ایزد ایران باستان و خدای خورشید، عدالت، پیمان و جنگ، در دوران پیش از آیین زرتشت بنیان نهاده شد). در قرون وسطا مسیحی‌ها ستاره پنج پر را به عنوان طلسم ضد شیطان و عجوزه‌ها به کار می‌بردند ستاره پنج پر در زمانی نشانه شهر اورشلیم بوده‌است همچنین شیطان پرست‌ها نیز آن را با یک بز که ریشش در ضلع پایین گوش‌هایش در دو ضلع وسط و شاخهایش در دو ضلع بالا بود به کار می‌برند. در مهرپرستی نیز به عنوان سمبل اصلی شناخته شده‌است و به عنوان نشانه‌ای از پنج عنصر خاک، آب، باد، آتش و زمین است.

این علامت در افکار عمومی به عنوان نماد «یهودی ها» شناخته شده است و به آن « ستاره ی داوود » یا « مهر سلیمان » هم می گویند؛ ولی در حقیقت این نماد هم جزء نمادهای الحادی بوده که بر اساس تفکرات الحادی مصر باستان ساخته شده است و نماد تعادل طبیعت بین زن و مرد، طبع سرد و گرم، الهه های ماه و خورشید و…. است. البته علامت مذکور در مکتب های الحادی دیگر، مانند هندوییسم و دیگر مکتب های شرقی نیز با مفاهیم مشابهی به کار می رود. نکته ی مهم این است که این تفکر تعادل عالم خلقت، متفاوت با دیدگاه اسلام است. در اسلام نیز مفهوم تعادل وجود دارد، اما در دیدگاه اسلامی، این تعادل مخلوق خداوند یکتاست. امّا در مکاتب شرک آمیز نامبرده، این تعادل را خدایان مختلفی با کمک هم ایجاد کرده اند. برای مثال در تفکر مصر باستان، از امتزاج قدرت خدایانIsis و Osiris، تعادل در عالم خلقت ایجاد شده است.

نکته ی عجیبی که وجود دارد، این است که شیطان پرستان نیز علامت مذکور را قویترین علامت خود می دانند و از آن در مراسم شیطانی خود استفاده می نمایند.

ستاره ی شش گوشه از شش ضلع، شش گوشه (زاویه) و شش مثلث کوچک درست شده است که معرّف عدد ۶۶۶ می باشد. این عدد در بین مسیحیان و نیز شیطان پرستان عددی ویژه و خاص است و نشان دهنده ی دجال می باشد. هدف اصلی شیطان پرستان و فراماسونها به حکومت رساندن دجال است؛ به همین دلیل است که ستاره ی شش گوش، بهترین و قوی ترین نمادشان محسوب می شود.

صلیب شکسته یا سواستیکا

صلیب شکسته یا گردونه خورشید یا سواستیکا و یک چلیپا با شاخه‌های ۹۰ درجه به سمت راست یا چپ است. که معمولاً با جهت افقی یا گوشه‌هایی با زاویه ۴۵ درجه می‌باشد. در شکل هندی نقطه‌هایی در هر ربع آن قرار می‌دهند. سواستیکا از واژه سانسکریت "svastika" مشتق شده و به معنای خوب برای بودن است.

 

در فرهنگ هند و اروپایی، این نشان بر روی اشیا یا مردم ایجاد می شد تا برایشان شانس بیاورد. این نشان برای هزاران سال متداول بوده است، خصوصاً به عنوان یک نماد هند در کتاب های مقدس، به معنای بخت، برهما یا سامسارا (تولد دوباره). امروزه این نشان معمولاً در آثار هنری هندی و معماری کنونی و باستانی هندو و نیز در خرابه‌های شهر تاریخی تروآ دیده می شود. همچنین چلیپای شکسته در بسیاری از هنرها و طراحی‌های تاریخ بشری پدیدار می‌باشد، نشان بسیاری از چیزها، همچون خوش اقبالی، خورشید در آئین مهر پرستی، برهما یا هندوها بود. در غرب، چلیپای شکسته با نام سواستیکا به عنوان نماد نازیسم شناخته می‌شود. چلیپای شکسته همچنین به عنوان«نماد خلاقیت-زندگی فعال و به عنوان نشان«طرفداران آلمانگرایی» شناخته می‌شود. (استفاده از نشان چلیپای شکسته توسط نازی ها نشات گرفته از فرضیات نظریه پردازان نازی بود. فرضیاتی که آنها از فرهنگ آریایی فراموش شده مردم آلمان داشتند.) امروزه استفاده از آن در برخی از کشورها از جمله آلمان جرم تلقی می شود.

چشم جهان بین و هرم ماسون

یکی از نمادهایی که در فراماسونری بسیار کاربرد دارد نماد چشم جهان بین است که به صورت یک هرم و چشم در انتهای آن می باشد این نماد مربوط به یکی از خدایان مصر باستان می باشد. 


علامت آنخ

نماد Isis است و در لژهای ماسونی به کار می رود. این علامت امروزه به عنوان سمبل جنس زن و نشانه ی فمینیست ها (Feminists) نیز به کار می رود.

                                                               

رواج تفکر فمینیستی در جهان نیز مشکوک بوده و احتمالاً توطئه ای از جانب ماسون ها می باشد. (فمینیسم دیدگاه تساوی حقوقی زن و مرد اسلام و سایر ادیان الهی را قبول ندارد و به بهانه ی احقاق حقوق زنان، در جهت اهداف استعماری قدم برمی دارد.)

رنگ

رنگ ها یکی از نمادهایی است که برخی از جریانات معنوی نوظهور از آن ستفاده می کنند. رنگ نارنجی نماد عرفان سای بابا است. (یکی از جریانات معنوی هندی.)

رنگ قرمز نیز نماد عرفان راجنیش اشو است. (از جریانات معنوی هندی)

رنگ صورتی نماد همجنس گرایان
 

با فومت

بافومت یکی از اساطیری است که از یونان باستان آمده‌است و امروزه به سمبل اصلی (شیطان) معروف شده‌است.این اسطوره که شبیه به بز است در حالات مختلفی دیده شده‌است.

 

                                                                         

معروف‌ترین ژست بافومت حالت نشسته می‌باشد که در یکی از دستانش سر بریده مردی است و در دست دیگرش شمشیری دارد.

البته مجسمه‌های مختلف بافومت در مجسمه فروشی‌ها و مکان‌هایی مانند (معابد و کلیسای شیطان)به فروش می‌رسید و نقاشی‌ها و پوسترهای زیادی از بافومت در حالات مختلف تهیه شده‌است.بافومت امروزه مهمترین و اصلی‌ترین سمبل (شیطان) می‌باشد و شیطان پرست‌ها و شیطان گراها و دیگر اقوام جادوگر به این موجود احترام زیادی می‌گذارند. مجسمه بافومت یکی از وسایلی است که حتماً باید بروی میز معبد شیطان پرستها وجود داشته باشد و یکی از اصلی‌ترین وسایل شیطان پرستی بوده و در کنار شمعدانهای سیاه و جمجمه انسان و خنجر نقره‌ای یک عنصر مهم و باارزش به شمار می‌رود. بافومت در ستاره پنج پر (پنتاگرام)بارها و بارها ترسیم شده‌است به طوری که گاهی ماری (اوروبوروس) که اسطوره افریقایی است و خدای جاودانه گی است دور آن مشغول خوردن دم خود است.

خدای شاخدار

این نماد با دست راست نشان داده می شود. این نماد به معنای الهه شاخدار افسونگری و از پراستفاده ترین نمادهای شیطان پرستی است و به آن سلام شیطان پرست هم می گویند. همچنین در فراماسونری و جادوگری نیز کاربرد فراوانی دارد.[1]

                                                                                                   


ستاره وماه

هلال وستاره نشان دهنده ی الهه ی ماه دیانا وفرزند صبح است که نامی از شیطان در اشعیا14:12 است. در جادوگری از آن به صورت مستقیم و در شیطان پرستی به صورت بر عکس استفاده می شود.

                                                                                              


در این نماد ماه به عنوان خدا و ستاره به عنوان شیطان است.

 

 

ادامه دارد....

مطالب مرتبط

 
 

پی نوشت:

[1] - جواد امین خندقی، شناخت و بررسی شیطان پرستی ص206

 

 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان