خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۶۰۲۴
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21

تلاش رسانه های مسیحی برای اثبات خدایی حضرت عیسی (ع)

الهیات مسیحی قرن هاست که برای اثبات خدا بودن عیسی با مشکلات بسیاری روبرو بوده است. مسیحیان در حالی به الوهیت عیسی و خدا بودن این پیامبر الهی معتقدند که این آموزه در تضاد کامل با عقل بوده و هیچ عقل سلیمی نمی تواند بپذیرد که انسانی که بر روی زمین راه می رود، غذا می خورد، احتیاجات مادی دارد و ... خدا باشد.
ی

 فرقه نیوز-بخش مسیحیت تبشیری، الهیات مسیحی قرن هاست که برای اثبات خدا بودن عیسی با مشکلات بسیاری روبرو بوده است. مسیحیان در حالی به الوهیت عیسی و خدا بودن این پیامبر الهی معتقدند که این آموزه در تضاد کامل با عقل بوده و هیچ عقل سلیمی نمی تواند بپذیرد که انسانی که بر روی زمین راه می رود، غذا می خورد، احتیاجات مادی دارد و ... خدا باشد.

جالب اینکه کتاب مقدس مسیحیان نیز که مسیحیان به آن بر الوهیت عیسی استناد می کنند  دارای الهیاتی دو گانه بوده و بارها و بارها حضرت عیسی در این نوشته ها به عبد بودن و کوچکتر بودن خود از خداوند اشاره داشته است. برای نمونه تصویر عیسی در اناجیل همنوا- متی، مرقس، لوقا-  تنها به عنوان یکی از انبیای الهی ترسیم شده و هیچ اشاره در 3 انجیل از 4 انجیل موجود در کتاب مقدس مسیحیان اشاره ای به الوهیت عیسی نشده است مساله ای که تجسد و الوهیت  عیسی و تثلیث مسیحی و نیز اعتقاد به فدا شدن عیسی- خدا- در را گناه بشر را باطل می سازد.

جالب است بدانید که بسیاری از مسیحیان جدا شده از مسیحیت نیز تنها به علت عدم درک و پذیرش الوهیت عیسی از این دین جدا شده اند.  

پیروان سایر ادیان از جمله مسلمانان نیز همواره این اعتقاد مسیحیت و خدا دانستن حضرت عیسی را مطلبی انحرافی در مسیحیت دانسته  و معتقدند که عیسی هیچ گاه ادعای الوهیت نداشته و این آموزه از تغییرات و تحریفاتی است که بعد ها در مسیحیت به وجود آمده است.

با این حال  شبکه های مسیحی بارها و بارها و به شیوه های مختلف سعی در اثبات الوهیت عیسی داشته اند. استدلال های این سایت ها آن قدر از ضعف برخوردار است که کمتر عقل سلیمی می تواند آنها را بپذیرد.

 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان