اختصاصی
موج سواری بر ماجرای زندانیان توسط رسانه ای که خود را از دراویش می داند!!!
موج سواری بر  ماجرای زندانیان توسط رسانه ای که خود را از دراویش می داند!!!

به گزارش فرقه نیوز:

در روزهای کرونایی یکی از تلاش های ضد انقلاب ادعای حقوق بشری و پرداختن به بحث زندانیان در ایران بود.

این درحالی است که مسئولان کشور ضمن دادن مرخصی و نیز مراقبت های ویژه در زندانها رفتار مناسبی در این زمینه داشتند.

اما رسانه های بیگانه سعی نمودند تا با دامن زدن به این مساله و تقاضای آزادی همه زندانیان جانی و خطرناک این مساله را به حاشیه برده و دستمایه تخریب نظام اسلامی قرار دهند.

رسانه تندروی جریده گلستان نیز که  نام دراویش را یدک می کشد و خود را منتسب به دراویش گنابادی بر می شمارد با پرداختن هر روزه به این مساله و درخواست آزادی برخی از زندانیان اغتشاش گر و خطرناک، قصد سیاه نمایی از وضعیت کشور عزیزمان را دارد.