شکست مفتضحانه فراخوان های تشیع انگلیسی در فضای مجازی

به گزارش فرقه نیوز؛ جریان تشیع انگلیسی و شیرازیها برای بر هم زدن نظم عمومی و ایجاد اغتشاش و آشوب از هر وسیله ای استفاده می کنند حتی سوءاستفاده از اربعین حسینی

طی روزهای اخیر رسانه های تشیع انگلیسی و وابسته به جریان شیرازیها، فراخوان های متعددی برای ایجاد تجمعات غیرقانونی و تحریک عواطف و احساسات مذهبی مردم اعلام کردند که با بصیرت و آگاهی مردم شریف ایران نقشه های شومشان نقش بر آب شد.

قابل توجه اینکه حتی یک نفر هم در این فراخوان ها شرکت نکرد.