دروغ های شاخدار رسانه بهائی از علت زندانی شدن بهائیان
به گزارش فرقه نیوز؛ بنا بر خبرگزاری حقوق بشر در ایران هجده شهروند بهائی طی دو سال اخیر در این شهر دستگیر و محاکمه شدند.طبق آمار تشکیلات بهائیت 300 هزار بهائی در ایران زندگی می کنند -که البته این آمار غیرواقعی و برای بزرگ نمایی است- و تنها تعداد معدودی از این بهائیان دستگیر و مجازات می شوند. جالب اینکه تمام رسانه های حقوق بشری و معاند علت تمام این دستگیری ها را، صرفا بخاطر بهائی بودن عنوان می کنند.

باید پرسید اگر صرف بهائی بودن جرم است چرا در حال حاضر تعداد بهائیانی که دستگیر و زندانی هستند به 100 نفر هم نرسیده؟؟؟

چرا هزاران بهائی دیگر را به جرم بهائی بودن دستگیر نمی کنند؟؟؟

لذا هیچ بهائی صرفا بخاطر بهائی بودن دستگیر و مجازات نمی شود، بلکه جرایمی از قبیل: تبلیغ بهائیت، برگزاری جلسات و مراسمات غیرقانونی، همکاری با رسانه ها و نهادهای معاند علیه امنیت ملی، حضور در آشوبگری ها و اغتشاشات و... را در احکام خود دارند.