پیام تشکیلات فرقه بهاییت برای حضور اعضای این فرقه در فضای مجازی
 به گزارش فرقه نیوز، تشکیلات بهائیت در پیامی نقش تبلیغی بهائیان در فضای مجازی را صادر کرد، این تشکیلات جاسوسی در این پیام به ترسیم شیوه برخورد بهائیان جهت تبلیغ و ترویج بهائیت پرداخت.
نکته قابل توجه در این پیام این است که تشکیلات بهائی، اعضای این فرقه را از انتشار مطالب و محتوایی که موجب سوءتفاهم می شود بر حذر داشت.

مشخص است ناتوانی بهاییان در مقابل پاسخ به شبهات یکی از دلایل مخفی این پیام است.

بهاییان با حضور در فضای مجازی درصدد جذب و ساخت تشکیلات خود هستند؛ اما این حضور باعث شده است که همواره نتوانند معایب این فرقه و تشکیلات را از مخاطبان تیزبین مخفی کنند.


انتهای پیام/