مراکز مسیحیت صهیونیستنی و تفسیر و تحلیل های معنوی از آشوب ها و اغتشاشات!
به گزارش فرقه نیوز؛ این روزها مراکز مسیحیت صهیونیستی و رسانه های وابسته به آنان تلاش می کنند تا ضمن حمایت از اغتشاشات و آشوبها؛ تحلیل های مغرضانه از این رفتارهای وحشیانه ارائه دهند.در این رسانه ها تلاش می شود تا کشتار مردم بیگناه توسط اغتشاشگران داعشی وطنی و آشوبگران به نقشه خدا - عیسی مسیح - برای نجات ایران تفسیر شود. برای نمونه در یکی از برنامه ها، کشیش مسیحی با موضوع "چرا این جنبش ایرانزمین مسحی از آسمان دارد" تلاش می کند تا به اغتشاشات این روزها جنبه معنوی داده و آن را حرکتی معنوی معرفی بنماید.

همچنین در ده ها برنامه دیگر در این رسانه ها به دعا برای ایرانیان توسط کشیش ها و شبانان مسیحی پرداخته شده و از همه مسیحیان می خواهند برای نجات ایران از دست به اصطلاح شریران دعا نمایند.

مردم عزیز کشورمان باید توجه داشته باشند که این روزها دشمنان دست به دست هم داده و از هر روشی برای ضربه زدن به نظام اسلامی بهره می برند. بنابراین باید با بصیرت و درک شرایط موجود دشمن را از اهداف شومش بازداشت.

انتهای پیام/