مجموعه پوستر «وحدت از منظر رهبر معظم انقلاب» منتشر شد + دانلود
http://ferghenews.com/

به گزارش فرقه نیوز،  مجله الکترونیکی اخوت قسمت اول مجموعه پوستر با موضوع «وحدت از منظر رهبر معظم انقلاب» را تولید و منتشر کرد.

              

برای دریافت این مجموعه پوستر از طریق لینک زیر اقدام کنید

 «وحدت از منظر رهبر معظم انقلاب»